Święta Wielkanocne to radosny czas, na który każdy z utęsknieniem czeka. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów. Nie każdy ma jednak możliwość świętowania i przebywania w gronie najbliższych. Są w wśród nas osoby samotne , bezdomne, bezrobotne i ten okres świąteczny jest dla nich trudnym przeżyciem.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sosw-braniewo.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości.

Częściowy brak opisów alternatywnych treści graficznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Cybelius, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 506 53 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy znajduje się w dwóch budynkach na ulicy Moniuszki 22 E i Rzemieślniczej.

Budynek ul. Moniuszki 22 e jest budynkiem starym pokoszarowym, z przyczyn architektonicznych nie ma możliwości zamontowania windy, funkcja przemieszczania się jest realizowana za pomocą schodołazu.

Schody między piętrami są oznaczone taśmą, są oznaczenia ewakuacyjne.

Do budynku prowadzi utwardzona droga. Brak drogowskazu wskazującego dojazd z ulicy głównej. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z którego można dostać się na podjazd dla wózków. Drzwi są szerokie, oznaczone kontrastowym kolorem. Przy drzwiach jest dzwonek w kolorze białym i jest nieoznaczony. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, nie są automatyczne. Po wejściu do środka znajdujemy się w szerokim holu, brak progu w drzwiach. Korytarz jest wyłożony kafelkami, w przypadku mokrej podeszwy można się poślizgnąć. Na korytarzu znajduje się pokuj naczyielski, który może pełnić funkcję punktu konsultacyjnym. Po prawej stronie drzwi do pokoju nauczycielskiego znajduje się tablica informacyjna. W budynku do którego prowadzą trzystoma schody, po obu stronach poręcze, są oznaczone tabliczką uwaga schody, na schodach nie ma mat antypoślizgowych. Podwyższony parter składa się z szerokiego holu, drzwi do klas nie są przystosowane do wózków inwalidzkich. Na parterze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką . na parterze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych, do pierwszego piętra prowadzą schody w układzie 10 stopnie spocznik 10 stopni, na wysokości spocznika znajduje się podwyższone półpiętro na którym znajdują się pomieszczenia pracownicze.

Na pierwszym piętrze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką , na piętrze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych,do drugiego piętra prowadzą schody w układzie 10 stopni, spocznik 10 stopni, na wysokości spocznika znajduje się podwyższone półpiętro na którym znajdują się pomieszczenia pracownicze.

Na drugim piętrze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką , na piętrze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych, Korytarze kształtem zbliżone są do kwadratu.

Druga strona budynku jest odbiciem lustrzanym pierwszej strony. Są oznaczenia sal, brak oznaczeń w języku Braila.

Na każdym piętrze jest dobre jasne oświetlenie.

Do piwnicy prowadzą 11 stopniowe schody. W pomieszczeniach piwnicznych brak nakładek Braila, oznaczenia w postaci ikonografii.

Do pierwszego piętra prowadzą schody kamienne strome schody.

Budynek przy ul Rzemieślniczej W budynku przy ulicy Rzemieślniczej nie ma pomieszczeń administracyjnej i nie są tam załatwiane sprawy administracyjne. Budynek jest z lat 70 i nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. W całym budynku nie ma oznaczeń w jeżyku Braila.

Brama jest nowa, jest wyznaczone miejsce dla osoby dla osoby niepełnosprawnej, jest furtka o szerokości powyżej metra. Do budynku prowadzi podjazd. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, nie jest oznaczony symbolem osoby niepełnosprawnej.

Schody są wąskie kamienne nie są wyłożone matą antypoślizgową, przy schodach znajdują się poręcze.

Drzwi nie są oznaczone w kontrastowy sposób, na obu piętrach budynku są toalety, które nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wyposażone są jedynie w uchwyty ułatwiające wstawanie.

Do piwnicy prowadzą 8 stopniowe schody, schody są strome i kamienne, nie są prawidłowo oznaczone. W piwnicy jest salka do gimnastyki korekcyjnej i pracownia informatyczna. Drzwi nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.

Budynek jest prawidłowo oświetlony. Budynek nie jest prawidłowo oznaczony, trzeba podejść do niego aby odczytać co się w nim znajduje.

Na pierwsze piętro prowadzą 10 stopniowe schody, korytarz jest szeroki w kształcie przypominającym kwadrat. W budynku znajdują się dwie toalety na pierwszym i drugim piętrze, które nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Brak oznaczeń w języku Braila.

Na drugie piętro prowadzą schody w systemie 10 stopni, spocznik, 10 stopni.

W całym budynku nie ma progów drzwiowych,.

Raport o zapewnieniu dostępności.

5 grudnia 2019 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu odbyła się konferencja, podczas której został podsumowany konkurs fotograficzny na temat „Chwile ulotne z kalendarza przyrody polskiej”. Udział w konkursie wzięło 9 uczniów pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Sieniawskiej i Renaty Szeniawskiej oraz 3 nauczycieli z naszego Ośrodka. Zdjęcia zgłoszone do konkursu były piękne i ciekawe.

Laureatką 1 miejsca w kategorii Szkoła Branżowa została uczennica klasy Ia Alicja Morawska, w kategorii Szkoły Przysposabiającej do Pracy wyróżnienie otrzymała Sabina Jarmakowska uczennica klasy III. Nasze uczennice w nagrodę otrzymały lornetki, żeby wnikliwiej obserwować otaczający nas świat. Udział naszych uczniów w konkursie to fragment realizacji projektu o zdobycie certyfikatu „Szkoła przyjazna środowisku”.

Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli, do  korzystania z formularza, umożliwiającego kontakt z pracownikami za pomocą Internetu.

Aby skorzystać z tej formy kontaktu należy opisać swój problem i wysłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny na dole strony.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pedagodzy prowadzą spotkania tematyczne dla rodziców. Spotkania te mają na celu wzbudzanie refleksji wychowawczych u rodziców naszych uczniów, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi zachodzącymi w środowisku rodzinnym, czy wspomaganie rodziców w pracy z własnymi dziećmi.

PEDAGOGIZACJA  - 2014/2015

Wrzesień 2014
Wpływ poszczególnych terapii na rozwój dziecka.
Prowadzące: Halina Frączek, Justyna Wróblewska -Trapiszczonek.

Styczeń 2015
Kampania społeczna "Chrońmy dzieci".

Prowadząca: Beata Klein.


 
Czerwiec 2015
Bezpiecznie w czasie wakacji.

Prowadzący: Robert Cybelius.

SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  - 2015/2016

 

Wrzesień 2015

Chrońmy dzieci -  standardy. Dopalacze - zagrożenia i profilaktyka.

Prowadzące: Joanna Strzałkowska, Sylwia Gniadek, Maria Burchart.

Listopad 2015

Ćwiczymy w domu – ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci najmłodszych. Zajęcia dla rodziców dzieci wczesnego wspomagania.

Prowadząca: Alicja Solińska

Styczeń 2016

Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka.

Prowadzące: Barbara Wolak, Beata Klein

Czerwiec 2016

Zwierzęta w edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzące: Renata Szeniawska, Katarzyna Wnorowska - Pietrzak

Czerwiec 2016

Ćwiczymy w domu – ćwiczenia i zabawy z zakresu integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej. Zajęcia dla rodziców dzieci wczesnego wspomagania.

Prowadząca: Justyna Wróblewska - Trapiszczonek

 

SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  - 2016/2017

Tematy Szkoły dla rodziców:

1. Zasady zdrowego odżywiania – Monika  Kowiako

2. W obronie praw dziecka – Katarzyna Wnorowska - Pietrzak

3. Książka w życiu dziecka – Aleksandra Martyńska

 

 SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  - 2018/2019

 

L.P.

Nazwa imprezy

 

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1

Alkohol i nikotynizm i ich wpływ na życie rodziny

Beata Tuptońska

Marzena Bazydło

wrzesień  2018

2

Facebook – zagrożenia i niebezpieczeństwa czyli dobre i złe strony portali społecznościowych

Aleksandra Orysiak

Aleksandra Martyńska

 styczeń 2019

3

Czas dla dziecka

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Halina Frączek

czerwiec 2019

 

 

 

Szkoła Wierna Dziedzictwu - plan działań SOSW w Braniewie

 

L.p.

Działania

Nauczyciele odpowiedzialni

Termin realizacji

Partnerzy

1

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 77 rocznicy napaści Niemiec  i  ZSRR na Polskę:

a) ścienna gazetka – IX 2016 r.  (77 Rocznica wybuchu II wojny światowej i 72 Rocznica Powstania Warszawskiego),

b) wystąpienie na apelu rozpoczynającym rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja SOSW

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016

Rodzice,

Przedstawiciele

władz

samorządowych

2

1050 – lecie chrztu Polski – podsumowanie:

a) konkurs plastyczny - „Chrzest Polski”,

b) wystawa plakatów.

Marzena Bazydło

 

Październik 2016

Rodzice

 

3

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji jubileuszu 30-lecia naszego Ośrodka:

a) akademia w Braniewskim Centrum Kultury,

b) konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla Ośrodka”.

Nauczyciele SOSW

Październik 2016

Rodzice,

sympatycy,

przedstawiciele                            władz                                              samorządowych,

emerytowani               nauczyciele                                               SOSW

4

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę:

a)  apel historyczny,

b) złożenie kwiatów, udział w powiatowych         obchodach Niepodległości,

c) udział uczniów w Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej,

d) konkurs plastyczny „portret Józefa Piłsudskiego”,

e) warsztaty plastyczne – kotyliony.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Alicja Solińska

Listopad 2016

Rodzice,

Przedstawiciele                                         Władz                     Samorządowych                                                i społeczności                                        lokalnej

 

5

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza:

a) konkurs historyczny „Historia w oczach Henryka Sienkiewicza”,

b) kino sienkiewiczowskie,

c) czytanie wybranych fragmentów powieści zawierających wątki historyczne.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Grudzień 2016

Rodzice

 

6

 Rok 2017 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego:

 a) konkurs recytatorski - „ROTA”.

 

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Styczeń 2017

Rodzice

7

Rok 2017 Rokiem  Rzeki Wisły – 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle:

a) konkurs historyczny „Zabytki, które oglądają Wisłę”

b) wystawa fotograficzna pana Marcina Gałęziewskiego pt. „Wędrówki z obiektywem. W ujściu Królowej polskich rzek”.

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Marzec  2017

Rodzice

Fotograf                                                  Marcin Gałęziewski

8

Dzień żołnierzy wyklętych:

a) uroczysty apel,

b) udział nauczycieli w biegu żołnierzy wyklętych,

c) spotkanie i rozmowa  z synem żołnierza wyklętego , prezentacja zdjęć rodzinnych.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzec 2016

Rodzice,

Kombatant                                         wojenny                                pan                                                            Lucjan                                                       Gorczyca

9

Rocznica zbrodni Katyńskiej:

a) przybliżenie tematu Zbrodni Katyńskiej przez Samorząd Uczniowski. Odczytanie apelu dla uczniów klas młodszych,

b) odszukanie Dębów Pamięci w najbliżej okolicy. Zapoznanie z postaciami zamordowanych oficerów.

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzena Bazydło

Kwiecień 2017

Rodzice,

Samorząd                                           Uczniowski

10

Święto flagi RP:

a) tydzień tematyczny w świetlicy szkolnej,

b) warsztaty plastyczne „Barwy narodowe” - flagi, kotyliony.

Wychowawca świetlicy

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Maj 2017

Wychowankowie                                         internatu   SOSW

11

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

a)  apel historyczny,

b) ulotki zawierające  najważniejsze informacje na temat uchwalenia Konstytucji ,

c) konkurs historyczny –  „Polskie konstytucje”,

d) złożenie kwiatów, udział w powiatowych obchodach rocznicowych,

e) warsztaty kotylionowe.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydlo

 Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Maj 2017

Rodzice

Samorząd                                    Uczniowski                                      Przedstawiciele                          władz                                         samorządowych

12

Apel – podsumowanie projektu historycznego „ Pamiętamy o Rocznicach”.

 

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Czerwiec 2017

Rodzice

Samorząd                                              Uczniowski

13

Udział uczniów  w konkursach historycznych:

a) konkurs przedmiotowy z historii organizowany przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty,

b) powiatowy konkurs historyczny „Jestem stąd – moje Braniewo.

Marzena Bazydło

Listopad 2016

Kwiecień 2017

 

 

Warmińsko-                                Mazurskie                                 Kuratorium                                                 Oświaty

Zespół Szkół              Budowlanych                                                     w Braniewie

Starosta                                             Braniewski pan                                         Leszek Dziąg

14

Szkolne wycieczki jedno i kilkudniowe – odwiedzanie miejsc ważnych dla przeszłości i dnia dzisiejszego naszego kraju:

a) uczestniczenie w obchodach święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie,

b) zwiedzanie Muzeum Ziemi Braniewskiej,

c) zwiedzanie klasztoru Świętej Katarzyny, spotkanie z Siostrami Katarzynkami,

d)zwiedzanie Izby Tradycji 9 BKPancernej,

e) zwiedzanie braniewskichzabytków z przewodnikiem PTTK: Bazylika Mniejsza pw. Świętej Katarzyny, Wieża Bramna, Kościół pw. Św Trójcy, Kościół pw. Św Antoniego, miejsca pamięci,

f) wycieczka do Fromborka – muzeum i planetarium Mikołaja  Kopernika,

g)wycieczka historyczna do Wilczego Szańca w Gierłoży, Stoczka Klasztornego i Świętej Lipki.

Kierownicy  i opiekunowie wycieczek

Cały rok szkolny wg planów wychowawczych

Rodzice

Przedstawiciele                                      9BKPanc.

Przewodnik                                                PTTK Czesław                                      Kozłowski

Siostra                                                   Michaela Sułek

Kustosz Jerzy                                        Milczarek

Przewodnik                                                       PTTK Czesław                                            Kozłowski

Kustosz Muzeum

we Fromborku

Przewodnik PTTK

Kazimiera Ojdym

15

Dzień Europejski. Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – V 2004 r.:

a) konkurs  plastyczny : „Polska w Unii Europejskiej” ,

b) konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,

c) relacja w Internecie na stronie SOSW .

Wychowawcy klas

zespołów terapeutycznych i nauczyciel historii

Maj 2017

Rodzice

16

„Żywe lekcje historii”:

 

 a) warsztaty w BCK w Braniewie - „Stan wojenny w moim regionie”,

 b) jubileusz 550-lecia II pokoju toruńskiego: żywa lekcja historii w Braniewskim Centrum Kultury - „Wojna 13-letnia,

c) Mikołaj Kopernik – mieszkaniec Warmii,

d) obraz świata żydowskiego w okresie II RP, który zniknął w wyniku Holocaustu,

e) 13 kwiecień – Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej

Marzena Bazydło

Październik 2016 -

Maj 2017

Kwiecień 2017

 BCK Braniewo –                                              historyk Grzegorz                                              Kapica

BCK Braniewo –                                       historyk Grzegorz                                        Kapica

Kustosz Muzeum                                                         we Fromborku

pan Dawid Zagził,                                 inspektora Delegatury                              Instytutu Pamięci                                    Narodowej w                                          Olsztynie.

17

Lekcja otwarta:

a) „75 lat od pierwszego zrzutu do okupowanej   Polski żołnierzy elitarnej formacji cichociemnych”. 

Uczeń – Paweł  Woźniak

Grudzień 2016

Uczniowie klas                                                  IV, V i VI

SP

18

Upowszechnianie czytelnictwa  – zorganizowanie cyklu zajęć w bibliotece szkolnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na temat twórczości polskich pisarzy dla dzieci - prezentowanie książek o Polsce na wystawkach w bibliotece szkolnej - udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Aleksandra Martyńska

Sylwia Gniadek

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Biblioteka                                                    Miejska w                                            Braniewie

19

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi z naszej miejscowości:

a)spotkanie z zespołem ludowym „Tęcza Warmii”,

b) spotkania w ostatni czwartek miesiąca organizowane przez Towarzystwo Miłośników Braniewa w Spichlerzu Mariackim w Braniewie,

c) Towarzystwo Miłośników Braniewa pogadanki w naszej szkole dla wychowanków  - lekcja na temat historii Braniewa „Braniewo w przedwojennej fotografii”, „Historia Żydów w Braniewie”,

d) zabytki Braniewa oczami regionalnego artysty: warsztaty plastyczne,

e) wystawa fotograficzna poświęcona historii Braniewa „Braniewo poprzez wieki”,

f) spotkanie z harcerzami Hufca ZHP w Braniewie,

g) spotkanie z siostrami Katarzynkami przebywającymi na misjach - warsztaty dla dzieci.

Marzena Bazydło

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Dorota Badowska

Anna Drozdowska

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

 

 

 

Zespół ludowy                                               „Tęcza Warmii”

 

Towarzystwo                    Miłośników                                          Braniewa: pani                                        Dorota Olbryś,                                                  pan Jarosław                                        Wójciński

 

 

 

 

Artysta malarz                                                  pan Andrzej                                          Zieliński

Miejska                               Biblioteka                                                   Publiczna

pan Czesław                                        Kozłowski

Siostra Ludmiła                                          Kolesowa z Orenburga                              w Rosji

20

Opieka nad miejscami pamięci w naszej miejscowości:

a) troska  o cmentarze  na terenie miejscowości,

b) składanie kwiatów pod tablicą z okazji świąt państwowych,

c) zwiedzanie miejsc pamięci w Braniewie.

 

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Parafie

Siostra                                                 Michaela Sułek

z wychowankami                                        SOSW

Dyrekcja SOSW                                               z uczniami

przewodnik                                                PTTK

pan Czesław                                          Kozłowski

                                                            

21

Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne:

 

a) przygotowanie i zaprezentowanie Jasełek pt. „Czar Bożego Narodzenia” i szkolnego spotkania opłatkowego,

 

b) akademia Wielkanocna,

 

c) konkurs „Wielkanocna palma”, pisanki „Jarmark Wielkanocny”

Marzena Sieniawska

Ewa Żyłaniec

Barbara Wolak

Halina Frączek

Monika Kołodziejczak

Grudzień 2016

Kwiecień 2017

Uczniowie

Rodzice

Przedstawiciele                                   Samorządu

Braniewskie                                            Centrum Kultury