Realizując zadania programu ekologicznego, dziewczęta z grup opiekuńczo-wychowawczych dowiedziały się jak ważna jest rola pszczół w przyrodzie.
Jednym z etapów zajęć było przygotowanie multimedialnej prezentacji pt.”Ratujmy pszczoły”.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w kolejnych zajęciach zrealizowanych w ramach programu „ W naszej szkole jest fajnie”. Tym razem zajęcia dotyczyły aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

10 maja 2022 uczniowie klasy II zt. sp. i III pdp uczestniczyli w spotkaniu z paniami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji programu „ Poznaj mnie, moje miasto i najbliższą okolicę”.

4 maja 2022 uczniowie kl. II zt. sp. świętowali 10 – te urodziny Xawcia. Było tradycyjne „ 100 lat”, życzenia i dmuchanie świeczek . Dziękujemy rodzicom naszego małego jubilata za słodkości, które umiliły urodzinowe przyjęcie, a naszemu Xawciowi jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego.

Uczniowie kl I-II SP wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji cała Polska Maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów.

Uczniowie Ośrodka upamiętnili majowe święta.