20 października obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Święto zostało ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważna rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.
Nasi uczniowie z nauczycielkami p. Marzeną Sieniawską i p. Marzenną Boryczka przystąpili do akcji po raz pierwszy. W tym roku głównym tematem obchodów jest ,,Drzewo w krajobrazie". Z tej okazji zaplanowano spacer do pobliskiego parku, w którym odbyły się warsztaty terenowe.

21 października 2020 roku w Naszym Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego: „ Wiedza o Wielkiej Brytanii”.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. Jej celem jest zachęcenie dzieci do samodzielnego czytania i obcowania z książką. Podczas zajęć uczniowie otrzymają bezpłatne egzemplarze książek z serii „Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci oraz pakiet niespodzianek i materiałów czytelniczych. Pierwszą przeczytaną w bibliotece książką była „Awantura w śmietniku”, dlatego zabawy poświęcone były segregacji odpadów.

Dorota Żachowska

 

W ostatnim tygodniu września uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do pracy wraz z opiekunem panią Marzeną Sieniawską porządkowali teren wokół szkoły. Uczniowie zaopatrzeni w sprzęt ogrodniczy wzięli do rąk grabie, łopaty, miotły i z ogromną chęcią zaczęli jesienne porządki. Wyrywali chwasty z podjazdu, wycinali zwiędłe gałęzie, grabili ściętą trawę i opadłe liście na trawnikach. Teren wokół szkoły zmieniał się w oczach.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kacpra, ucznia naszej szkoły.

Trudno jest znaleźć słowa, by wyrazić smutek i pustkę, jaką odczuwamy. Kacper pozostanie w naszej pamięci i sercach jako najlepszy przyjaciel, wesoły kolega, sympatyczny uczeń, ale przede wszystkim wyjątkowy młody człowiek.

Głęboko wierzymy, że tam, dokąd odszedł, spotka ukojenie duszy.

Składamy głębokie wyrazy współczucia Rodzinie- jesteśmy teraz z Wami.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

 

 

Msza Święta żałobna rozpocznie się 15 października w cerkwi w Pęciszewie o godzinie 11:15

Pogrzeb na cmentarzu w Pęciszewie odbędzie się po Mszy Świętej.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragnę złożyć najlepsze życzenia
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Ośrodka.
Życzę, dużo zdrowia, cierpliwości
i wytrwałości, sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu osobistym.
Niech podejmowany przez Państwa trud
będzie źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Dyrektor Ośrodka Dorota Wiśniewska