W ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 13 września 2019 r. uczniowie naszego Ośrodka ze szkoły branżowej wraz z nauczycielami odwiedzili Muzeum Ziemi Braniewskiej, znajdujące się w murach dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych (dawnym budynku słynnego Liceum Hosianum).

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Braniewie w dniu 07.09.2019r. brał udział w projekcie społecznym „Festiwal Zdrowia”, który odbywał się na placu przy ul. Katedralnej.