W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do uzyskania przez Ośrodek certyfikatu „Szkoły Przyjaciół Kopernika” dnia 07.11.2022r. odbył się Festiwal Nauk Kopernika. Uczniowie klasy VIII pod okiem Panin Justyny Goulart oraz Pani Kamili Wojtas zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom doświadczenia z różnych dziedzin fizyki i nie tylko…

Uczniowie naszej szkoły czynnie brali udział w warsztatach, poprzez doświadczenie poszerzali wiedzę i umiejętności, którepomogą w lepszym rozumieniu świata i zjawisk w nim zachodzących. Młodzi naukowcy między innymi tworzyli ciecze nienewtonowskie, badali napięcie powierzchniowe oraz bawili się barwą i światłem.

Najważniejsze, że młodym naukowcom podczas nauki towarzyszyła wspaniała zabawa.

Justyna Goulart

fest nauk 1fest nauk 2fest nauk 3fest nauk 4fest nauk 5fest nauk 6fest nauk 7fest nauk 8fest nauk 9fest nauk 10fest nauk 11fest nauk 12fest nauk 13fest nauk 14fest nauk 15fest nauk 16fest nauk 17fest nauk 18fest nauk 19fest nauk 20fest nauk 21fest nauk 22fest nauk 23fest nauk 24fest nauk 25fest nauk 26fest nauk 27fest nauk 28fest nauk 29fest nauk 30fest nauk 31fest nauk 32fest nauk 33fest nauk 34fest nauk 35fest nauk 36fest nauk 37fest nauk 38fest nauk 39fest nauk 40fest nauk 41fest nauk 42fest nauk 43fest nauk 44fest nauk 45