Uczniowie kl 1-2 SP na zajęciach poprzedzających Święto Niepodległości mówili o przynależności do społeczności patriotycznej oraz o kształtowaniu prawidłowych postaw wobec Ojczyzny.

Poznali i omawiali symbole narodowe.Efekty swojej pracy zaprezentowali na wspólnie wykonanej gazetce klasowej.

Agnieszka Tomczyk

n12 1n12 2n12 3