15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Promyk” brała udział w obchodach 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości:

  • mszy św. w intencji Ojczyzny,
  • przemarszu na Skwer Sybiraków,
  • uroczystym podniesieniu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz złożeniu wieńców i kwiatów przy pomniku Orła Białego.


Drużyna aktywnie uczestniczyła w hufcowej grze miejskiej zdobywając sprawność.

Justyna Celmer, Monika Kołodziejczak, Czesław Kozłowski

obchody 1obchody 2obchody 3obchody 4obchody 5obchody 6obchody 7obchody 8obchody 9obchody 10obchody 11obchody 12obchody 13obchody 14obchody 15obchody 16obchody 17obchody 18obchody 19obchody 20obchody 21