W roku szkolnym 2019/2020 nasz Ośrodek przystąpił do Warmińsko-Mazurskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Szkolnym koordynatorem promocji zdrowia na terenie naszej placówki jest pani dyrektor Dorota Wiśniewska oraz Justyna Wróblewska -Trapiszczonek i Alicja Solińska.

Z wielka radością informujemy, że Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie otrzymała CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Otrzymany certyfikat to efekt podjętych działań przez pracowników Ośrodka, uczniów i rodziców, które miały na celu wdrażanie całej społeczności szkolnej do zdrowego stylu życia.
Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się 8 listopada 2022 r na Zamku w Nidzicy w sali rycerskiej. Pani Dyrektor odebrała ten ważny dokument z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowaka.

Alicja Solińska

zdrowie 1zdrowie 2zdrowie 3

Dokument 15Dokument 16Dokument 17