A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi,
Z dumą odpowiesz mu: ,,Taki mają najdzielniejsi”. (Harcerskie ideały)

15 marca drużyna uczestniczyła w zbiórce, na której została omówiona symbolika krzyża harcerskiego.

Monika Kołodziejczak
Justyna Celmer

krzyz harcerski 1krzyz harcerski 2krzyz harcerski 3krzyz harcerski 4krzyz harcerski 5krzyz harcerski 6