19 kwietnia br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie aktywnie włączył się w akcję organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, upamiętniającą 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim. W tym dniu, w szkole podstawowej i branżowej odbyła się lekcja historii związana z tą tematyką, wychowankowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne udostępnione przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN pt.: „Zdążyć przed Panem Bogiem” i „Muranów – Dzielnica Północna”. Po obejrzeniu filmów wychowankowie wykonali karty pracy nawiązujące do tamtych wydarzeń oraz papierowe żonkile – symbole pamięci o powstaniu.

Marzena Bazydło

zonkil 1zonkil 2zonkil 3zonkil 4zonkil 5zonkil 6zonkil 7zonkil 8zonkil 9