„Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”

Szkolne Koło Wolontariatu - „Dar serca”
Listopad to miesiąc, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze, wspominając bliskich zmarłych i tych, którzy zapisali się w naszej pamięci. Są na cmentarzach takie groby, o które nikt nie zadba.

W ramach Akcji „Szkoła pamięta” wolontariusze i uczniowie wraz z opiekunami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego kolejny rok włączyli się w akcje porządkowania grobów, przeprowadzili zbiórkę zniczy, które zostały zapalone na grobach jednego z braniewskich cmentarzy. Serdecznie dziękujemy młodzieży, która zaangażowała się w prace porządkowe na cmentarzu oraz wszystkim, którzy przekazali mam znicze na ten cel.
Należy pielęgnować wśród młodych ludzi pamięć o zmarłych oraz miejscach ich pochówku, a także rozbudzać w nich wdzięczność za dar życia.
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy SKW
Barbara Wolak, Agnieszka Markowska.

znicz 1znicz 2znicz 2znicz 3znicz 3znicz 4znicz 4znicz 5znicz 6znicz 7znicz 7znicz 9