W tym roku przypada 42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. W nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń Instytut Pamięci Narodowej zorganizował akcję społeczną „Zapal Światło Wolności” nawiązującą do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Prowadzona przez IPN ogólnopolska akcja „Zapal Światło Wolności” ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Patronat nad akcją objął prezydent Andrzej Duda.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie również włączył się w tę akcję - 13 grudnia o godz. 19.30 nasi wychowankowie zapalili świecę w , by w ten sposób symbolicznie upamiętnić ofiary stanu wojennego.
Pani Marzena Bazydło przeprowadziła lekcję historii poświęconą tej tematyce, uczniowie sporządzili gazetkę szkolną oraz zrobili wystawę swoich prac plastycznych prezentujących podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.

Opracowała: M. Bazydło

13grudnia 2