26.02.2020 roku uczniowie naszej szkoły odwiedzili Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Zapoznali się z zasadami funkcjonowania zakładu. Z ciekawością poznawali poszczególne etapy odzyskiwania odpadów, od momentu ich przywiezienia. Wzięli  udział w ciekawych zajęciach z zakresu edukacji ekologicznej, uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, w kilkuosobowych zespołach praktycznie poznali technikę czerpania papieru.

Uczyli się w jaki sposób segregować odpady, oglądali filmy, sprawdzali swoje wiadomości o recyklingu. Teraz nabytą wiedzę będą mogli przekazać najbliższym i zastosować ją we własnych gospodarstwach domowych.

 

Opracowały:

Marzena Boryczka

Marzena Sieniawska