Przed świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie wykonali piękne biało-czerwone kotyliony.

 

Monika Kołodziejczyk