„Trzymaj formę”

Cele:

-        wskazywanie uczniom sposobów spędzania wolnego czasu,

-        znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,

-        propagowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia,

-        kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych,

-        umożliwianie uczniom wykazania się swymi zdolnościami i umiejętnościami,

-        kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik,

-        rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

-        rozbudzanie zamiłowania do twórczości plastycznej

Regulamin konkursu:

  1. Uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną na określony temat.
  2. Format pracy oraz technika dowolna.
  3. Uczestnicy:

I grupa - Szkoła Podstawowa ZT i A

II grupa - Szkoła Przysposabiająca do pracy

  1. Termin przesłania zdjęć prac upływa 22 maja 2020 r.
  2. Zdjęcia prac z widocznym imieniem i nazwiskiem ucznia należy przesłać do organizatorek:
  3. Kategorie oceny:

- zgodność pracy z tematyką

- estetyka prac

- kompozycja, prawidłowe proporcje i kolorystyka

- ogólny wyraz artystyczny

  1. Nagrody:

Jury w składzie: Dorota Badowska, Anna Drozdowska przyzna po jednej nagrodzie w każdej kategorii za I, II, III miejsce. Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

Organizatorki:

Dorota Badowska

Anna Drozdowska