W tym roku szkolnym nasz Ośrodek kolejny raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Koordynatorem akcji na terenie placówki była Alicja Solińska.

 

Głównym celem zajęć było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

 

Program adresowany był do uczniów pierwszego etapu edukacyjnego:

- I-II SP – wychowawca Marzena Boryczka

- I-III SP „a” – wychowawca Alicja Solińska

- I-II SP ZT – wychowawca Halina Frączek.

 

 

Zajęcia odbywały się w formie zabawy. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa poprzez wypełnianie ciekawych kart pracy, tworzenie plakatów, rozwiązywanie zagadek, branie udziału w zabawach ruchowych, darmowych                                      i dydaktycznych. Dodatkowo oglądali filmy edukacyjne przygotowanych przez organizatorów programu.

 

Dzieci przypomniały i utrwaliły wiedzę oraz umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególnie zwrócono uwagę na zasady ruchu pieszych. Przypomniano o potrzebie noszenia odblasków, by być widocznym na drodze oraz o konieczności przechodzenia przez jezdnię na zielonym świetle lub tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Omówiono zasady bezpiecznego uczestnictwa w spacerach i wycieczkach szkolnych.

Ponadto uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego i zdrowego odpoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Poruszono też zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Na koniec uczniowie napisali test sprawdzający ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, w którym wykazali się bogatym zasobem wiadomości.

W wyniku podjętych działań Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zdobył Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

Alicja Solińska