Dyplomy uznania dla rodziców

 

26 czerwca 2020 rok to ważny dzień. Nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale    i dla ich rodziców i opiekunów.

 

Ze względu na sytuację związaną z obowiązującym stanem epidemii nie było uroczystego apelu, jak co roku. Uczniowie odbierali świadectwa, nagrody, wyróżnienia indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach,    w klasach lub na świeżym powietrzu. Natomiast rodzice, którzy od marca        w domach wspierali szczególnie swoje dzieci w nauce, otrzymali          Dyplomy Uznania, potwierdzające aktywny udział w procesie zdalnego nauczania w roku szkolnym 2019/2020.

 

 

 

Wszystkim rodzicom gratulujemy i dziękujemy za ich cierpliwość, zaangażowanie i wytrwałość. Z naszych doświadczeń wynika, że szkoła nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców nie tylko      w sferze wychowania, ale także edukacji. Jest nam niezwykle miło poinformować o tych, którzy potraktowali to wyzwanie bardzo odpowiedzialnie.