W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Wioleta Polit i Sebastian Sadkowski podczas lekcji historii odczytali krótką informację o tym tragicznym wydarzeniu zapisanym na kartach historii naszej ojczyzny.

 

 

 

Po zapoznaniu z faktami historycznymi, pamięć ofiar hitlerowskiego i stalinowskiego terroru uczczona została minutą ciszy. Ponadto uczniowie obejrzeli wystawę w formie prezentacji multimedialnej pt. „Wrzesień 1939. Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji”. Materiały na wystawę zostały pobrane ze strony internetowej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

 

Organizatorzy: M. Bazydło i K. Wojtas