W dniu 24 września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w klasie ósmej odbył się konkurs historyczny pt.: „Bitwa Warszawska 1920 r.” Celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która przypada w tym roku.

Konkurs składał się z III etapów. I etap – test do rozwiązania, II etap polegał na opracowaniu i przedstawieniu na mapie wylosowanego zagadnienia. III etap praca plastyczna, każdy uczestnik miał przedstawić  bitwę warszawską. Wcześniej uczniowie obejrzeli wystawę „Wojna z bolszewikami. Bitwa warszawska 1920”, przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Olsztynie oraz obejrzeli film pt. „Bitwa Warszawska” Jerzego Hoffmana. Na zakończenie konkursu uczniowie wykonali gazetkę i urządzili wystawę swoich prac plastycznych poświęconych tematyce.

 

W wyniku rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: I-sze miejsce zajęła Milena Więcierzewska, II-gie Wioletta Polit a  III-cie Marysia Szustak.

 

 

Na zakończenie konkursu zostały wręczone nagrody książkowe przez panią dyrektor Dorotę Wiśniewską. Zwycięzcom gratulujemy.

 

Organizator M Bazydło