20 października obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu pod patronatem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Święto zostało ustanowione w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważna rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.
Nasi uczniowie z nauczycielkami p. Marzeną Sieniawską i p. Marzenną Boryczka przystąpili do akcji po raz pierwszy. W tym roku głównym tematem obchodów jest ,,Drzewo w krajobrazie". Z tej okazji zaplanowano spacer do pobliskiego parku, w którym odbyły się warsztaty terenowe.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ciekawością przystąpili do wykonywania zadań. Poprzez obserwację i doświadczenie zebrać jak najwięcej informacji o wyznaczonych drzewach. Uczestnicy nazywali drzewa, określali charakterystyczne cechy budowy, dobierali liście, owoce, poznawali fakturę kory, mierzyli grubość pnia oraz wypowiadali się na temat znaczenia drzew w otoczeniu człowieka. Zebrane informacje umieszczali w kartach pracy. Zgromadzone okazy przyrodnicze przynieśli do klasy i umieścili w kąciku przyrodniczym. W klasie odbyło się podsumowanie zebranych wiadomości i umiejętności. Uczniowie obejrzeli także film ,,Mój krajobraz”. Ogromną radość sprawiło im wspólne oglądanie sylfie z drzewami.

 

Akcji towarzyszyła wystawa prac uczniów przygotowana w ramach warsztatów plastycznych z okazji ,,Święta drzewa".

Opracowały: Marzenna Boryczka
Marzena Sieniawska