Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” przyznawany jest na wniosek Komisji Konkursowej przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie tym szkołom, placówkom, które podejmują działania angażujące całą społeczność szkolną w działania przyrodniczo-ekologiczne. To cenne wyróżnienie przyznawane jest na okres trzech lat i nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę, która staje się wzorem do naśladowania.
W naszym przypadku uzyskanie certyfikatu jest wynikiem wielu działań uczniów, realizowanych we współpracy z nauczycielami, rodzicami i innymi lokalnymi instytucjami w latach 2017-2020. Nasz Ośrodek od wielu lat podejmuje szereg działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Realizowaliśmy własne programy, projekty a także uczestniczyliśmy w wielu innych projektach organizowanych przez inne instytucje i organizacje.


Corocznie bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii ,,Sprzątanie świata’’, podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi organizujemy zajęcia edukacyjne, konkursy przyrodnicze, plastyczne, ekologiczne, zbiórki odpadów podnosząc świadomość ekologiczną uczniów i rodziców. Za coroczne akcje zbierania odpadów (korki, telefony, baterie) ośrodek był wielokrotnie laureatem konkursów na największą ilość zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów.
Nasi uczniowie poznają bliższą i dalszą okolicę odbywając liczne spacery, wycieczki do lasu, parku, ogrodu, na łąkę. Uczestniczyli w wycieczkach przyrodniczych m. in. na ścieżkę edukacyjną w Nadleśnictwie Zaporowo, w wycieczce do zagrody edukacyjnej ,,Ziołowy dzbanek” w Sąpach, do ,,Ogrodu zielnego” we Fromborku oraz do szkółki ogrodniczej w Braniewie.
Kształtując opiekuńczą postawę wobec zwierząt od kilku lat Szkolne Koło Wolontariatu organizuje m.in. akcję ,,Dokarmiamy zwierzęta zimą’’.
Jedną z form aktywności w naszym ośrodku jest uprawianie turystyki poprzez wędrówki piesze po najbliższej okolicy. Uczniowie poznają krajobraz przyrodniczy Warmii uczestnicząc w cyklicznych ,,Rajdach pieszych po Nizinie Braniewskiej”.
Od kilku lat realizowany jest również program dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy ,,Zdrowy styl życia”, w ramach którego odbyły się pikniki, prezentacje, zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców, a także akcja ,,Kilometry’’. Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat zdrowego odżywiania uczestniczyliśmy w kolejnych edycjach wojewódzkiej imprezy sportowo edukacyjnej w Miłkowie ,,Mleko + Owoce = Super Moce’’, a także organizowaliśmy na terenie ośrodka ogólnopolski dzień ,,Śniadanie daje moc”.
Możemy pochwalić się także pięknym ogrodem wokół budynku szkolnego, który został utworzony podczas realizacji kolejnych edycji projektu ,,Ogród Zmysłów”. Projekt zrealizowany został przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Powstało miejsce do wielozmysłowego poznawania świata przyrody, wspólnych spotkań, imprez nie tylko dla naszych uczniów, ale również dla społeczności lokalnej.
Podsumowaniem wszystkich przedsięwzięć był projekt pt. „Jesteśmy EKO” realizowany w roku szkolnym 2019/2020, którego głównym celem było nabywanie przez uczniów świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska człowieka poprzez doświadczenie i obserwację.
Wszystkim, którzy nas wspierali w tych działaniach serdecznie dziękujemy! Wierzymy, że dobrze przysłużyliśmy się naszej otaczającej przyrodzie. Mamy nadzieję, że za trzy lata znowu zasłużymy na kolejny Certyfikat.

 

Opracowała: Marzena Sieniawska i Marzenna Boryczk