Nasza szkoła wzięła udział w II edycji ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, której inicjatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta. Jej celem jest budowanie sieci pozytywnych międzyludzkich relacji, rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka i na słowo poetyckie. Przepisane przez nas wiersze trafią do domów seniora.
Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy!

Dorota Żachowska