Dbając o zdrowy uśmiech naszych uczniów, przyłączyliśmy się do programu „Dziel się Uśmiechem”. Koordynatorem programu w klasach I-III SP jest Halina Frączek i Alicja Solińska.  Uczniowie klas młodszych uczestniczyli już w pierwszych zajęciach profilaktycznych z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej. Zajęcia przeprowadziła pielęgniarka szkolna – Beata Tuptońska. 

Podczas lekcji omówiono zasady mycia zębów oraz zapoznano z pracą lekarza stomatologa. Oswojono uczniów z wizytą w gabinecie dentystycznym oraz uświadomiono im konieczność regularnych kontroli ich uśmiechu.

 

Halina Frączek