W roku szkolnym 2020/2021 nasz Ośrodek drugi raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Koordynatorem akcji na terenie naszej szkoły jest Alicja Solińska.

Głównym celem programu jest proekologiczna edukacja uczniów. Udział w programie umożliwia utrwalenie oraz przyswojenie nowych wiadomości z zakresu ochrony środowiska, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu.

Uczniowie poprzez zabawę, pogadankę i filmy edukacyjne przypomnieli sobie:

  • co to jest natura i jak o nią dbać;
  • jaki wpływ na naturę ma człowiek i jakie są tego skutki;
  • czym są śmieci, kto je produkuje;
  • jak sprawić, aby śmieci było mniej;
  • co to znaczy ekologia i jak żyć ekologicznie;
  • do czego potrzebna jest woda i powietrze;
  • co sprawia, że woda i powietrze są zanieczyszczone.

Alicja Solińska

kubusiowi przyjaciele 1kubusiowi przyjaciele 2kubusiowi przyjaciele 3kubusiowi przyjaciele 4kubusiowi przyjaciele 5kubusiowi przyjaciele 6kubusiowi przyjaciele 7kubusiowi przyjaciele 8kubusiowi przyjaciele 9kubusiowi przyjaciele 10kubusiowi przyjaciele 11kubusiowi przyjaciele 12kubusiowi przyjaciele 13kubusiowi przyjaciele 14kubusiowi przyjaciele 15kubusiowi przyjaciele 16kubusiowi przyjaciele 17kubusiowi przyjaciele 18