W dniu 28 kwietnia br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się „żywa” lekcja historii pt. „Rotmistrz Witold Pilecki”. Na zaproszenie szkoły lekcję w formie on-line przeprowadził dr Piotr Stanek - Kierownik Działu Naukowego.

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i branżowej. Głównym celem spotkania było zainspirowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o bohaterze narodowym, rotmistrzu Witoldzie Pileckim i na jego przykładzie omówienie cech dobrego obywatela, aktywnego członka społeczności lokalnej, wskazanie uczniom postaw społecznych jakimi kierował się w życiu (patriotyzm, wrażliwość społeczna, religia, moralność) oraz w jakim stopniu rodzina i państwo, wpływają na postawy przyjmowane przez człowieka. Lekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli biorących udział w zajęciach, uwidocznionym zwiększoną frekwencją.

M. Bazydło

Pilecki3 1Pilecki4 2Rotmistrz1Rotmistrz2Rotmistrz3Rotmistrz4Rotmistrz5