W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowany jest program „ W naszej szkole jest fajnie”. Głównym założeniem programu jest integracja uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W trakcie zajęć będziemy przypominać i utrwalać zasady wspólnego funkcjonowania w społeczności szkolnej. Uczniowie w grupie będą zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz uczyć się prawidłowych relacji i współdziałania z rówieśnikami . Program ma ułatwić uczniom powrót do szkoły po długim okresie zdalnego nauczania.


21 września 2021 odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe w ramach realizacji programu. Zajęcia dotyczyły profilaktyki Covid 19. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali pogadanki na ten temat. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie szczepień w walce z pandemią. Następnie wspólnie wykonano plakat. Wszyscy otrzymali ulotki informacyjne dla rodziców.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym dzięki uprzejmości sponsorów. Kolejne zajęcia odbędą się w październiku.
Dorota Badowska, Anna Drozdowska

3. Uczniowie pdp podczas robienia plakatu20210921 112833 120210921 114913Uczniowie klas pdp wykonują plakatUczniowie pdp podczas integracji