9 listopada 2021 odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach programu realizowanego w Szkole Przysposabiającej do Pracy „ W naszej szkole jest fajnie”. Tym razem tematem zajęć były symbole narodowe . Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali pogadanki na ten temat. Następnie odśpiewali Hymn państwowy zachowując odpowiednią postawę.

W dalszej części zajęć przystąpili do wykonywania zadań plastycznych. Najpierw zrobili Godło Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie biało czerwone kotyliony. Wspólnie przygotowali gazetkę upamiętniającą Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym dzięki uprzejmości sponsorów. Przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Kolejne zajęcia odbędą się w grudniu.

Dorota Badowska, Anna Drozdowska

1. 20211109 112149Szymon Trusewicz i Janek Urbaniak robią kotylionyUczniowie pdp podczas pracyUczniowie pdp prezentują kotylionyUczniowie pdp robią kotylionyUczniowie pdp sklejają kotylionyUczniowie pdp wycinają kotylionyUczniowie pdp wykonują GodłoUczniowie podczas poczęstunkuUczniowie spożywają poczęstunekŁukasz Kowal prezentuje swoją pracę