Realizując zadania programu ekologicznego, dziewczęta z grup opiekuńczo-wychowawczych dowiedziały się jak ważna jest rola pszczół w przyrodzie.
Jednym z etapów zajęć było przygotowanie multimedialnej prezentacji pt.”Ratujmy pszczoły”.

Po zmontowaniu i premierowym obejrzeniu prezentacja ta została przekazana nauczycielom młodszych klas w dalszych celach edukacyjnych.
Chcąc zweryfikować swoje wiadomości i podglądać życie pszczół w naturze, młodsze dziewczyny ruszyły w plener pod przewodnictwem królowej pszczół Elizy.

Małgorzata Krakowska-Turkiewicz

bee 1bee 2bee 3bee 4bee 5bee 6bee 7bee 8bee 9bee 10bee 11