W roku szkolnym 2021/2022 w ramach zajęć ,,WRACAMY DO FORMY’’ w każdy poniedziałek i czwartek uczniowie z grup opiekuńczo-wychowawczym brali udział w zajęciach z rehabilitacji ruchowej . Zajęcia prowadzone były przez fizjoterapeutkę naszego ośrodka Katarzynę Brewczak .
Na podstawie przeprowadzonych testów wysiłkowych zostały opracowane programy zajęć mające na celu podniesienie ogólnej sprawności i wytrzymałości fizycznej. Ponadto celem zajęć było:

  • zmotywowanie uczniów do podejmowania dodatkowej aktywności ruchowej
  • uświadomienie wpływu ćwiczeń na dobre samopoczucie
  • zapobieganie wadom postawy oraz urazom
  • poprawa wydolności oddechowej


Dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu wszystkim uczniom udało się osiągnąć zamierzone cele. Ze względu na duże zainteresowanie taką formą aktywności zajęcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Bardzo dziękuje wam kochani za aktywny i mile spędzony czas!

Katarzyna Brewczak

forma 1forma 2forma 3forma 4forma 5forma 6forma 7forma 8forma 9forma 10forma 11forma 12forma 13forma 14forma 15forma 16forma 17forma 18forma 19forma 20forma 21forma 22forma 23forma 24forma 25forma 26forma 27forma 28forma 29