W roku szkolnym 2021/2022 nasz Ośrodek trzeci raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program adresowany był do uczniów klas pierwszego etapu edukacyjnego.

Głównym celem programu była proekologiczna i prozdrowotna edukacja. Udział w programie umożliwił utrwalenie oraz przyswojenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywały się w formie zabawy.
W wyniku podjętych działań nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Alicja Solińska