W roku szkolnym 2021/2022 kolejny raz przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Koordynatorem akcji na terenie placówki jest Alicja Solińska. Program adresowany był do uczniów klas pierwszego etapu edukacyjnego.

Głównym celem zajęć było wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy, na wycieczce. Zajęcia odbywały się w formie zabawy. Po omówieniu wszystkich tematów uczniowie napisali test sprawdzający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, w którym wykazali się bogatym zasobem wiadomości.
W wyniku podjętych działań nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Alicja Solińska