Informujemy Państwa, że od roku szkolnego 2024/2025 poszarzamy ofertę kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie „Pracownik obsługi hotelowej”. Przyjmujemy uczniów w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i miejsca w grupach opiekuńczo-wychowawczych (internat)
Zapraszamy do kontaktu: Sekretariat : 55 506 53 00

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Bez Papierosa 08.05.2024 odbyło się spotkanie uczniów kl. I, II, III Szkoły Branżowej z Panią Beatą Marciniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie.

W okresie od 2 stycznia do 31 marca 2024 roku Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE) przeprowadziło Konkurs rysunkowy „Space Art”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej poświęconej astronomii lub naukom o kosmosie.

24 kwietnia br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Braniewie uczestniczyli w wykładzie poświęconym zbrodni katyńskiej. Wykład odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie, a został przeprowadzony przez pana Bartosza Januszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Wychowankowie mieli okazję zgłębić historię jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

W tym roku w maju przypada 80. rocznica bitwy o Monte Cassino, jednej z największych bitew w II wojnie światowej. Dzięki żołnierzom z 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa przełamana została linia Gustawa i otwarta aliantom droga na Rzym.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. Spotkanie było wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.