W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w 2023 roku otrzymały poniższe szkoły:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Kwota dotacji wynosi: 12 000 zł
Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3 000 zł
Łączna kwota wynosi: 15 000 zł

 

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

19 kwietnia br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie aktywnie włączył się w akcję organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, upamiętniającą 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim. W tym dniu, w szkole podstawowej i branżowej odbyła się lekcja historii związana z tą tematyką, wychowankowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne udostępnione przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN pt.: „Zdążyć przed Panem Bogiem” i „Muranów – Dzielnica Północna”. Po obejrzeniu filmów wychowankowie wykonali karty pracy nawiązujące do tamtych wydarzeń oraz papierowe żonkile – symbole pamięci o powstaniu.

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków ustanowiony w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS). Z tej okazji 15 Grunwaldzka Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku ,,Promyk” uczestniczyła w zbiórce, na której stworzyła plakat dotyczący zabytków Braniewa. Wybraliśmy się również na spacer po mieście, by móc na żywo podziwiać piękno zabytków oraz obejrzeć panoramę Braniewa z Wieży Bramnej dawnego Zamku Biskupiego.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę zakładającą ustanowienie dzień 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.
Aby to uczcić, w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Braniewie odbył się apel poświęcony rocznicy przyjęcia przez nasz kraj chrztu, podczas którego uczeń klasy V SP Wiktor Karaźniewicz przybliżył okoliczności tego historycznego wydarzenia, dającego początek polskiej państwowości. Ponadto uczniowie klas szkoły podstawowej zaprezentowali swoje prace plastyczne na temat chrztu Polski, które można podziwiać w holu szkoły, gdzie urządzono ich wystawę.

Święto zostało ustanowione 14 listopada 2007 r. przez Sejm RP w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Obchody mają charakter państwowy.

Dzięki współpracy Dyrektor SOSW z Braniewie- Pani Dorocie Wiśniewskiej i Stowarzyszeniu Oligare, wybrani uczniowie wszystkich klas branżowej szkoły mogli uczestniczyć w 24 godzinnym kursie: Małej gastronomii oraz kursie na wózki paletowe elektryczne zorganizowanym na terenie naszej placówki przez firmę EUR consulting Sp. z.o.o. oddział w Elblągu.