DZIEŃ ZIEMI obchodzony 22 kwietnia, to czas kiedy nasi uczniowie i ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić sobie, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze.  Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i swoimi postawami udowadniamy, że dbamy o środowisko.  Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie, przez cały rok szkolny budzą  wśród swoich podopiecznych współodpowiedzialność za stan środowiska w przyszłości,  budzą poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody.  Ten szczególny dzień, pomimo zdalnych form nauczania, uczciliśmy tygodniem pracy w we własnych domach, była to praca nad utrwalaniem proekologicznych postaw, zasad, nawyków. Nauczyciele uświadamiali uczniów specjalnie przygotowanymi metodami, jak prawidłowo dbać o nasze środowisko, ukazywali co możemy na co dzień robić aby bardziej go nie degradować.  Było też mnóstwo zabawy nad stworzeniem „czegoś z niczego”, domowy recykling pobudzał  umysły uczniów do wymyślania nowych rzeczy z odpadów.

Drodzy Rodzice, jeżeli poszukujecie dla Waszego dziecka nowoczesnej i bezpiecznej szkoły z doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrą, gwarantującą dostosowanie form i metod nauczania do indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów oraz otwartej na współpracę z rodzicami, wspomagającej Państwa w procesie wychowania, to zachęcam do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki przygotowaną na rok szkolny 2020/2021.

Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Dzień Ziemi (22 kwietnia). Już od dziś rozpoczynamy akcję, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w naszej społeczności. Coraz częściej jesteśmy uświadamiani, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

Akcje związane z obchodami Dnia Ziemi, to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, np.

Segregowanie odpadów - wystarczy tydzień by segregowanie odpadów stało się nawykiem. Posegregowane odpady zmieniają się w wartościowe i pożądane surowce wtórne.

  • Sprawdź i pochwal się zdjęciami ile przez tydzień uzbierasz posegregowanych odpadów, np. plastikowych butelek, szkła lub papieru. Pozbieraj zużyte baterie, zgromadź je w osobnym pojemniku (zrób zdjęcie), po powrocie do szkoły umieścimy je w przystosowanych do tego pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka.
  • Pamiętajcie, że nadal prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek i korków. Po powrocie przekażecie je swoim wychowawcom.
  • Kolejnym zadaniem, zmierzającym do uczczenia Święta Ziemi, będzie wykonanie plakatu pt. „Chronimy Ziemię” – technika prac dowolna, format pracy A3, A4 (zdjęcia plakatów wysyłajcie wychowawcom klas).
  • Na koniec zapraszamy dzieci i rodziców/opiekunów do wykonania prac przestrzennych pt. „EKO – CUDA” z wykorzystaniem odpadów (zdjęcia prac proszę przesyłać wychowawcom klas i grup).

Przy robieniu zdjęć, proszę u dołu umieścić imię i nazwisko autora pracy, tak aby było widoczne na fotografii.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Liczymy na Wasze pomysły i wyobraźnię.

Odpowiedzialni za przebieg akcji w Ośrodku: Katarzyna Wnorowska – Pietrzak, Marzena Sieniawska, Aleksandra Opalanko, Marzena Boryczka, Helena Olender, Joanna Strzałkowska

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 09.04.2020r, z treścią którego można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia nie spotkamy się w Ośrodku do dnia 26.04.2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość (zdalnie).

Dyrektor Ośrodka

Dorota Wiśniewska

 

Terapia dziecka z autyzmem opiera się na trzech podstawowych zasadach:

  • Przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka.
  • Rozszerzeniu form kontaktu z dzieckiem, przede wszystkim kontaktu fizycznego.
  • Stymulacji dziecka do kontaktów społecznych.  

Metody terapii

W terapii dzieci autystycznych wykorzystywane są różnego rodzaju metody.

1. Metoda Behawioralna, wsparta teorią poznania społecznego i terapią rodzin. Główną podstawą terapii behawioralnej stanowią ogólne prawa uczenia się.

Dzieci autystyczne mają zdolności uczenia się – tak jak inni ludzie – o ile znajdują się w specjalnie przystosowanym dla siebie środowisku. Środowisko to składa się z miejsc, w których dzieci przebywają, na co dzień, a różni się od normalnego tylko na tyle, aby stało się dla niego bardziej funkcjonalne.

W terapii behawioralnej można wyróżnić trzy podstawowe cele:

rozwijanie zachowań deficytowych,

redukowanie zachowań niepożądanych

generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.