Miło nam poinformować, że w Międzyszkolnym Festiwalu Nauki i Sztuki- Nasza placówka zdobyła nie tylko certyfikat „ Szkoły Zda(o)lnej”- zajęła również dwa II miejsca w konkursach:

 

Serdecznie zapraszamy absolwentów klasy III Szkoły Branżowej I stopnia w dniu 01 września 2020r. o godz. 9.00  ul. Moniuszki 22 E po odbiór DYPLOMÓW.

Dyrekcja Ośrodka

 

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r o godzinie 9.00 na dziedzińcu budynku przy ulicy Moniuszki 22E. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Zespół Kierowniczy Ośrodka odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyliśmy wraz z Radą Pedagogiczną wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie Ośrodka i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynkach szkolnych i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: