Nazywam się Katarzyna Wnorowska – Pietrzak, jestem nauczycielem – hipoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, a także oligofrenopedagogiem  i specjalistą z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem.

Co roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w którym pracuje obchodzi Dzień Autyzmu podejmując inicjatywy, które propagują wiedzę w kwestii autyzmu. Włączamy się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko”.

W związku z powyższym chciałabym Państwu przybliżyć Wpływ Hipoterapii na osoby z autyzmem. Proszę mi wybaczyć nie będę rozprawiać o naukowym podejściu do tematu ponieważ informacji na ten temat można znaleźć bardzo dużo w dobie dzisiejszego rozwoju cywilizacji.

Chciałabym Państwu tym razem przybliżyć pokrótce własne spostrzeżenia jako terapeuty prowadzącego ten rodzaj zajęć, współmierne do spostrzeżeń i osądów moich kolegów/ koleżanek „po fachu”…

Autyzm Jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym najczęściej podłoże genetyczne. Pierwsze objawy ujawniają się już na etapie okresu dziecięcego miedzy 18, a 24 miesiącem życia i trwają tak naprawdę do końca życia. Diagnozując u dziecka autyzm , mówimy o tzw. Triadzie autystycznej . Obejmuje ona :

  

INTERAKCJE SPOŁECZNE

- największe trudności dotyczą inicjowania i podtrzymywania interakcji, dziecko nie reaguje odpowiednio na próby kontaktu

- dzieci z autyzmem zazwyczaj nie są świadome tego, co się dzieje z innymi ludźmi

- nie dzielą się zainteresowaniami, uwagami i przeżyciami

- rzadko patrzą na inne osoby, mają problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego

- występuje brak właściwych relacji z rówieśnikami, dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi

- problemem jest brak umiejętności tworzenia bliskich relacji, a nie brak chęci do tego

- dzieci z autyzmem rzadko naśladują zachowania innych osób

- nie interesują się zabawami społecznymi tzn. grupowymi

 

Czwartek, 2 kwietnia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2020

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a kwiecień jest Miesiącem Wiedzy nt. Autyzmu.

Jest to też czas, kiedy organizowane są konferencje, zebrania, spotkania, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.

Symbolicznym kolorem tych obchodów jest niebieski.

 

Serdecznie dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia w tych trudnych chwilach tak w stosunku do nas, jak i nauczycieli. Widzimy bardzo duże zaangażowanie w proces edukacyjny waszych dzieci,                            a świadczyć o tym mogą różne zdjęcia, filmiki, prace, które przesyłacie. Spisujecie się na szóstkę i bardzo Wam za to dziękujemy. Przypominamy, że w trudnych sytuacjach możecie liczyć na naszą pomoc oraz wsparcie specjalistów zatrudnionych w Ośrodku.

Nasi terapeuci służą radą i pomocą pod wskazanymi Państwu adresami i kontaktami elektronicznymi. Od przyszłego roku szkolnego uruchomimy dziennik elektroniczny, co w znacznym stopniu ułatwi dla Państwa możliwość bieżącego kontaktu z kadrą pedagogiczną.

 

Życzymy dużo zdrowia i optymizmu.

Dyrekcja Ośrodka

 

Czwartek, 2 kwietnia
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2020

8 marca to szczególnie miły dzień dla kobiet młodszych i troszkę starszych. W świetlicy także świętowaliśmy , wraz z Samorządem uczniowskim przygotowaliśmy z tej okazji małą niespodziankę dla dziewczynek.

Zorganizowaliśmy liczne konkursy dla dziewcząt oraz konkurs wiedzy dla chłopców na temat zawodów wykonywanych przez kobiety we współczesnym świecie. Na zakończenie chłopcy złożyli koleżankom piękne życzenia, a także zaśpiewali głośne ,, Sto lat’’.