W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy I pdp pod opieką wychowawcy Moniki Kołodziejczak przystąpili do innowacji pedagogicznej, pt. ,,Pisanie i otrzymywanie listów oraz kartek pocztowych”
Celem głównym i założeniami innowacji jest rozwijanie umiejętności pisania i wysyłania listów i kartek z życzeniami oraz nawiązanie kontaktu z uczniami z innych szkół.

Dnia 14 stycznia br. uczniowie klasy I-II szkoły podstawowej odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną oddział dla dzieci. Dzieci uczestniczyły w warsztatach pt. ,,Zimowe historie”. Głównym bohaterem czytanych wierszy, opowiadań był bałwan. Dzieci pięknie opisały wygląd bałwanka oraz według własnego pomysłu kolorowały i dopełniały brakujące elementy na obrazkach. Nie zabrakło kolorowych wywijańców z chustą animacyjną i bajkowych układanek!

17 grudnia uczniowie klasy II i V Szkoły Podstawowej uczestniczyli w rywalizacji podczas wojewódzkiego konkursu edukacyjnego pod hasłem „Mleko + Owoce = Super Moce”. Spotkanie odbyło się w obiekcie sportowym należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie. Organizatorem imprezy był:

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie,
reprezentowany przez Oddział Terenowy w Olsztynie,;

W dniu 17 stycznia odbyła się uroczystość z okazji Święta Szkoły. To ważne wydarzenie zostało uczczone Pokazem Talentów. Na imprezę zostali zaproszeni rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi ośrodka.

Uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców przygotowali występy, podczas których zaprezentowali swoje talenty.

W dniu 14.01.2020r uczniowie z SOSW w Braniewie pod kierunkiem Pani Sylwii Gniadek i Pani Moniki Kowiako udali się do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie z przedstawieniem „Jeden Zero dla Nieba” . Wspólnie z pensjonariuszami odśpiewali kolędy i zatańczyli. Młodzież została nagrodzona słodkościami za występ.

W naszym Ośrodku już od kilku lat prowadzimy akcję zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Ma ona na celu wyrobienie nawyków selektywnej zbiórki zużytych baterii wśród uczniów i ich rodziców oraz propagowanie postawy odpowiedzialności grupowej za stan środowiska, w którym żyje dane społeczeństwo. Równomiernie ze zbiórką prowadzimy akcje edukacyjne o charakterze proekologicznym zmierzające do ochrony środowiska naturalnego.

W ubiegłych latach Ośrodek wielokrotnie był laureatem konkursów na największą masę zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów. W roku ubiegłym zbiórka miała charakter wolontaryjny, a dzięki naszemu zaangażowaniu Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina” otrzymało wsparcie rzeczowe w postaci potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego do organizacji zajęć terapeutycznych.