30 października harcerze wybrali się na cmentarz przy ulicy Morskiej, aby uporządkować zapo-mniane groby oraz zapalić znicze. Poprzez to działanie zdobyli sprawność pomocnej dłoni.

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek i wielkie serce wkładane w wychowanie i edukację dzieci. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.

Nasza szkoła po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku odbyła się już IX edycja tego wydarzenia, którego hasło brzmiało „Absurd nie czytać”.

Nasze świetliczaki zrealizowały pierwsze zadanie projektowe dotyczące przysłowia "Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń".

9 października 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala poświęcona podsumowaniu Akcji społeczno-edukacyjnej Konwalia oraz Wojewódzkiego Konkursu na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”.

Nasza szkoła przyłączyła się do Akcji Narodowego Czytania, która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jako lekturę tegorocznej edycji wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, z uwagi na tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku.