W roku szkolnym 2022/2023 nasz Ośrodek czwarty raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

W roku szkolnym 2022/2023 Ośrodek kolejny raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. W tym roku odbyła się XIV edycja programu.

 

Zbliża się koniec roku szkolnego, a co za tym idzie, to czas na podsumowania naszych wolontariackich działań prowadzony w ramach realizacji ogólnopolskiego Programu „Zbieram to w szkole – zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody”.
Celem edukacyjnym Programu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony środowiska oraz promowanie postaw dobroczynnych wśród uczniów.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Braniewski otrzymał dotację celową ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe w 2023 roku otrzymały poniższe szkoły:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

Kwota dotacji wynosi: 12 000 zł
Kwota finansowego wkładu własnego wynosi: 3 000 zł
Łączna kwota wynosi: 15 000 zł

 

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie

19 kwietnia br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie aktywnie włączył się w akcję organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, upamiętniającą 80 rocznicę powstania w getcie warszawskim. W tym dniu, w szkole podstawowej i branżowej odbyła się lekcja historii związana z tą tematyką, wychowankowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne udostępnione przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN pt.: „Zdążyć przed Panem Bogiem” i „Muranów – Dzielnica Północna”. Po obejrzeniu filmów wychowankowie wykonali karty pracy nawiązujące do tamtych wydarzeń oraz papierowe żonkile – symbole pamięci o powstaniu.