W kwietniu odbył się w naszym Ośrodku konkurs plastyczny pt. ,,Jemy zdrowo i  kolorowo”. Organizatorami były Panie: Alicja Solińska i Monika Kołodziejczak. W konkursie wzięli udział uczniowie z zespołów terapeutycznych oraz z klas przysposabiających do pracy.

 

„Trzymaj formę”

Cele:

-        wskazywanie uczniom sposobów spędzania wolnego czasu,

-        znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka,

-        propagowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej zdrowia i zdrowego stylu życia,

-        kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych,

-        umożliwianie uczniom wykazania się swymi zdolnościami i umiejętnościami,

-        kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik,

-        rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

-        rozbudzanie zamiłowania do twórczości plastycznej

Regulamin konkursu:

Tak wychowanki grupy V upamiętniły Święto 3 Maja, wykonując piękne prace plastyczne.

Grażyna Kisiel

 

Przed świętem uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie wykonali piękne biało-czerwone kotyliony.

 

Monika Kołodziejczyk