Tradycyjnie we wrześniu, już po raz 28 na terenie Polski, prowadzona jest akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2021", odbywająca się pod patronatem fundacji Nasza Ziemia.
W dniu 17.09.2021 r. również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie wzięli udział w tej akcji, pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Cała akcja była koordynowana przez Urząd Miasta, który przekazał worki i rękawiczki do sprzątania. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym koordynatorem była pani Marzena Bazydło.

"Myślę, więc nie śmiecę"


W tym roku po raz kolejny grupy opiekuńczo - wychowawcze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego wyruszyły, by posprzątać "Polskę". Akcja terenowa, którą przeprowadziliśmy, obejmowała teren wokół Ośrodka oraz park ze stadniną miejską.

W dniu w 14 września 2021 ramach operacji SILNE WSPARCIE żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, wchodzącego w skład 4W-MBOT przeprowadzili szkolenie dla uczniów szkoły podstawowej z zakresu powszechnego systemu alarmowania i ostrzegania oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie z klas: VII I VIII a i III a PdP wzięli udział w akcji ,,Wyślij kredki do Afryki”, której organizatorem jest Braniewska Fundacja Pomocy Rodzinie.

W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Przysposabiającej do Pracy realizowany jest program „ W naszej szkole jest fajnie”. Głównym założeniem programu jest integracja uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W trakcie zajęć będziemy przypominać i utrwalać zasady wspólnego funkcjonowania w społeczności szkolnej. Uczniowie w grupie będą zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz uczyć się prawidłowych relacji i współdziałania z rówieśnikami . Program ma ułatwić uczniom powrót do szkoły po długim okresie zdalnego nauczania.

100% ubiegłorocznych Absolwentów Naszej placówki uzyskało dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Jest nam ogromnie miło, że nie tylko wszyscy zdali egzaminy ale również uzyskali najwyższe wyniki od wielu lat.