Szkoła Wierna Dziedzictwu - plan działań SOSW w Braniewie

rok szkolny 2020/2021

Linki do strony internetowej SOSW w Braniewie związane z uzyskaniem certyfikatu

L.p.

Działania

Nauczyciele odpowiedzialni

Termin realizacji

Partnerzy

1.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Żywe lekcje historii w formie on-line:

-  76 . rocznica wyzwolenia Auschwitz Birkenau

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/528-76-rocznica-wyzwolenia-auschwitz-birkenauhttps://https://

-  „Żołnierze Wyklęci”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/556-zywa-lekcja-historii-zolnierze-wykleci

-  Urodziny Mikołaja Kopernika  wykłady on-line:

1. „Mikołaj Kopernik w twórczości polskich medalierów” Pani Marta Jagła

2. „Kopernik i jego przyrządy obserwacyjne” Pani Małgorzata Czupajło

3. „Wszystko … jest liczbą” dr Maciej Kluza

4. „Pomniki Kopernika” kustosz muzeum Jagoda Semków

5. „Cyrkiel w ręce Kopernika”

6 „Matematyka Kopernika na tle osiągnięć naukowych jego czasów” wykład dr Karoliny Karpińskiej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/555-urodziny-mikolaja-kopernika-on-line

- Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/578-narodowy-dzien-pamieci-polakow-ratujacych-zydow-pod-okupacja-niemiecka

- 13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/609-13-kwietnia-dzien-pamieci-ofiar-zbrodni-katynskiej

- „Święto Chrztu Polski”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/608-swieto-chrztu-polski-zywa-lekcja-historii

- 73. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/621-lekcja-historii-rotmistrz-witold-pilecki

- „Od Westerplatte do Westerplatte – jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/627-lekcja-historii-westerplatte

- 40. Rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/505-40-rocznica-powstania-nszz-solidarnosc

- 81. rocznica agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/466-81-rocznica-agresji-niemieckiej-i-sowieckiej-na-polske

M. Bazydło

M. Bazydło

K. Wojtas

M. Bazydło

M. Bazydło

siostra Bogumiła Sułek ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

Styczeń 2021

Marzec 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Kwiecień 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

Listopad 2020

Wrzesień 2020

mieszkaniec Braniewa Pan Jacek Iwulski, który przedstawił historię swojego ojca ś.p. Wojciecha Iwulskiego (1915-1990), świadka powstania i funkcjonowania nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Bełżcu

Pani Helena Olender – wnuczka „żołnierza wyklętego” porucznika Klemensa Panasiuka ps. „Orlis”, „Żytosław”, która przedstawiła jego historię

Panią Bożena Reszka wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentująca Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Pani Małgorzata Adamowicz – Dyrektor Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Pani Beata Kulesza wizytator Delegatury w Elblągu, Pani Irena Poździech – konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej w W-MODN w Elblągu oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie naszego Ośrodka

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku - Kustosz Muzeum

lekcję przeprowadził Pan Jacek Radzymiński, edukator z „Przystanku Historia” Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Jw.

Zgromadzenie Zakonne Sióstr św. Katarzyny - Dom prowincjalny w Braniewie

Na zaproszenie szkoły lekcję przeprowadził dr Piotr Stanek - Kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu

Jw.

Uczniowie SOSW

Jw.

2.

a)

b)

c)

Wycieczki historyczne:

- XIII-wieczna Wieża Bramna w Braniewie

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/472-xiii-wieczna-wieza-bramna-w-braniewie

- Lekcja historii w Muzeum Ziemi Braniewskiej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/481-lekcja-historii-w-muzeum-ziemi-braniewskiej

- Wycieczka do Chmielna (Muzeum Ceramiki Kaszubskiej)

M. Bazydło

M. Bazydło

Halina Frączek

Wrzesień 2020

Wrzesień 2020

Czerwiec 2021

Przewodnik PTTK Czesław Kozłowski

Przewodnik PTTK Dorota Olbryś

Uczniowie SOSW

3.

a)

b)

c)

d)

Akcje ogólnopolskie:

„Szkoła do hymnu 2020

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/490-szkola-do-hymnu-2020

- 13 grudnia 1981 Stan Wojenny „Zapal Światło Wolności”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/511-13-grudnia-1981-stan-wojenny

- „Wywieś flagę w święto Chrztu Polski”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/608-swieto-chrztu-polski-zywa-lekcja-historii

- Akcja „Żonkile 2021

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/616-akcja-zonkile-2021

Wszyscy nauczyciele

M Bazydło

K Wojtas

M. Bazydło

M. Bazyło

Listopad 2020

Grudzień 2020

Kwiecień 2021

Kwiecień 2021

Cała społeczność szkolna

IPN Gdańsk, wychowankowie wraz z rodzinami w swoich domach, a także przebywający w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku 

Cała społeczność szkolna

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

4.

a)

b)

Apele szkolne:

Narodowe Święto Niepodległości

- Kokarda narodowa na 11 listopada

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/485-kokarda-narodowa-na-11-listopada

M. Bazydło

K. Wojtas

D. Żachowska

Listopad 2020

Listopad 2020

Cała społeczność szkolna,

rodzice

Jw.

5.

a)

b)

c)

Szkolny projekt edukacyjny:

„Poznaj mnie, moje miasto i najbliższą okolicę”

- Lekcja patriotyzmu w Szkole Przysposabiającej do Pracy

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/491-lekcja-patriotyzmu-w-szkole-przysposabiajacej-do-pracy

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/573-poznaj-mnie-moje-miasto-i-najblizsza-okolice-2

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/618-poznaj-mnie-moje-miasto-i-najblizsza-okolice-4

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ciekawe miejsca w mojej okolicy”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/514-rozstrzygniecie-miedzyszkolnego-konkursu-plastycznego-ciekawe-miejsca-w-mojej-okolicy

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/581-poznaj-mnie-moje-miasto-i-najblizsza-okolice-3

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/487-poznaj-mnie-moje-miasto-i-najblizsza-okolice

- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej-lekcja

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/623-swieto-flagi

A. Drozdowska

D. Badowska

Rok szkolny 2020/2021

SOSW nr 1 w Elblągu

Starostwo Braniewo

Starostwo Olsztyn

Narodowe Siły Zbrojne

Uczniowie SOSW

6.

a)

b)

c)

d)

Szkolny projekt edukacyjny:

„30 rocznica założenia Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”

- Grunwaldzki turniej rycerski

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/622-grunwaldzki-turniej-rycerski-w-sosw

- Braniewskie muzea i średniowieczne zabytki – zwiedzanie

- Herby – zajęcia plastyczne

- Reprezentowanie w apelach historycznych

Cz. Kozłowski

S. Gniadek

Kwiecień-Maj 2021

15 GDH Nieprzetartego Szlaku „Promyk” działająca w SOSW

7.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Szkolny projekt edukacyjny:

„Poznajemy patronów roku 2020/2021”

- Szkolny konkurs „Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

- wystawa poświęcona postaci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/554-szkolny-konkurs-portret-krzysztofa-kamila-baczynskiego-regulamin

- „żywa” lekcja języka polskiego pt. „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Lekcja w formie video – spotkania

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/629-krzysztof-kamil-baczynski-patron-roku-2021-zywa-lekcja-jezyka-polskiego

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/597-krzysztof-kamil-baczynski-rozstrzygniecie-konkursu

- Cyprian Kamil Norwid - patron roku 2021 – udział uczennicy Ameli Morawskiej w Wojewódzkim Konkursie Literackim

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/639-cyprian-kamil-norwid-patron-roku-2021-udzial-uczennicy-w-wojewodzkim-konkursie-literackim

- lekcja i konkurs historyczny o kardynale Stefanie Wyszyńskim

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/653-poznajemy-patronow-roku-2021-kardynal-stefan-wyszynski

- w ramach pikniku rodzinnego „Mamo, tato, baw się z nami!” jedna ze stacji została poświecona postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

D. Żachowska

D. Żachowska

J. Dobrowolski

J. Dobrowolski

M. Bazydło

B. Wolak

Siostra B. Sułek

D. Żachowska

Rok szkolny 2020/2021

Biblioteka szkolna

Uczniowie SOSW

Uczniowie SOSW

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Uczniowie SOSW

Uczniowie i rodzice wychowanków,

Przedstawiciele

władz samorządowych

8.

a)

b)

c)

d)

Miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne na terenie miasta Braniewie

- Na Skwerze Sybiraków gdzie w dniu 22 września 2020 r. odbyła się uroczystość związana z posadzeniem Dębu Katyńskiego oraz odsłonięciem tablicy pamięci poświęconej generałowi dywizji Rudolfowi Prichowi, zamordowanemu przez NKWD na terenie Ukrainy w 1940 r., uczniowie wraz z nauczycielami oddali hołd i należną cześć pamięci poległemu, zapalili znicz i odczytali życiorys

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/471-miejsca-upamietniajace-wydarzenia-historyczne-na-terenie-miasta-braniewa

- Dęby Katyńskie w Braniewie – uczniowie odwiedzili Miejsca Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, znajdujące się na terenie naszego miasta, zapalili symboliczne znicze i oddali hołd

 wszystkim ofiarom zbrodni katyńskiej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/660-deby-katynskie-w-braniewie

- 100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej, posadzony przed naszym Ośrodkiem -  Walentego Barczewskiego

- Opieka nad powstańczymi grobami w Braniewie

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/645-opieka-nad-powstanczymi-grobami-w-braniewie

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

K. Wojtas

Rok szkolny 2020/2021

Harcerze z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk”: Wioleta Polit i Sebastian Sadkowski.

W ramach koła historycznego uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Braniewie wraz z przedstawicielami Rady Rodziców (panią Beatą Tuptońską i panią Lillą Chmielik),

Dyrektor szkoły, samorząd uczniowski, warta honorowa złożona z harcerzy 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Promyk” w składzie: Oliwia Wikowska i Ania Ostapiuk.

Wolontariat SOSW

9.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Projekty organizowane przez inne podmioty w zakresie edukacji patriotycznej i regionalnej:

„Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983”

- lekcja on-line poprowadzona przez pana Jerzego Welke bohatera opozycji demokratycznej

- wywiad z panem Jerzym Welke

- wystawa poświecona bohaterowi opozycji demokratycznej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/577-kamienie-pamieci

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/593-kamienie-pamieci-podsumowanie-projektu

Udział w I Międzynarodowym konkursie „230 lat Konstytucji 3 Maja. Pamięć i tradycja w niepodległej Polsce”

- lekcja historii pt. „Pamięć i tradycja w niepodległej Polsce”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/636-230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja

- wystawa prac plastycznych uczniów poświęconych konstytucji 3 Maja

- uczniowie stworzyli lapbook, w którym umieścili zebrane wiadomości na temat konstytucji 3 Maja

- warsztaty - święto konstytucji 3 Maja

(odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, następnie uczniowie obejrzeli krótką prezentację multimedialną, która przybliżyła im wiadomości na temat Konstytucji 3 Maja. W części muzycznej warsztatu dzieci poznały piosenkę pod tytułem ,,Jesteśmy Polką i Polakiem’’. Kolejnym elementem spotkania było wspólne wykonanie kotylionów, każde dziecko otrzymało potrzebne elementy, które należało połączyć w całość. Na zakończenie, kiedy już biało-czerwone kotyliony znalazły się na piersiach dzieci z wielkim przejęciem recytowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka’’)

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/625-jestesmy-polakami

M. Bazydło

i uczniowie

P. Woźniak,

K. Mitura

M. Bazydło

M. Boryczka

R. Szeniawska

K.Wnorowska-Pietrzak

Luty-Marzec 2021

Maj 2021

Maj 2021

W lutym br. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Braniewie przystąpił do XII edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983”. Projekt koordynuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Jw.

Koło historyczne SOSW Uczniowie SOSW

Uczniowie SOSW

10.

a)

b)

c)

Videokonferencje:

- 100-lecie Plebiscytu na Warmii i Mazurach

- udział w warsztatach „Akcja żonkile”

- udział w spotkaniu poświeconemu Stalagowi I B, obozowi jenieckiemu znajdującemu się niedaleko Olsztynka

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

Listopad 2020

Marzec 2021

Czerwiec 2021

W-M ODN w Olsztynie

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

W-M ODN w Olsztynie

11.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Konkursy historyczne na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym:

- Ogólnopolski konkurs historyczno - marynistyczny „ARMADA 2020”

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/541-ogolnopolski-konkurs-historyczno-marynistyczny-armada-2020

- ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki pt. „Polskie serce pękło – Katyń ’40” przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/609-13-kwietnia-dzien-pamieci-ofiar-zbrodni-katynskiej

- wojewódzki konkurs historyczny wiedzy o regionie warmińsko-mazurskim – Plebiscyt na Warmii i Mazurach

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/550-wojewodzki-konkurs-historyczny

- Konkurs plastyczny „Zaprojektuj pomnik/obelisk upamiętniający działalność 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej” pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/657-konkurs-szlakiem-3-wilenskiej-brygady-armii-krajowej-pod-narodowym-patronatem-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej

- X Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki „Polskie więźniarki w Ravensbrück” pod patronatem dr Wandy Półtawskiej

- Ogólnopolski konkurs historyczny „KRĄG” Plus „Wojna polsko-bolszewicka w XX w.” w formie on-line

https://www.sosw-braniewo.pl/ogloszenia/563-ogolnopolski-konkurs-historyczny-kragplus

- Powiatowy konkurs historyczny „Historia Braniewa”

- szkolny konkurs - 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920

- Konkurs o Kardynale Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia

https://www.sosw-braniewo.pl/strona-glowna/664-konkurs-o-kardynale-stefanie-wyszynskim-prymasie-tysiaclecia

M. Bazydło

A. Orysiak

M. Bazydło

A. Orysiak

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

M. Bazydło

Rok szkolny 2020/2021

Witryna historyczno-marynistyczna okretypodwodne.edu.pl oraz
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek z Ostrowa Wielkopolskiego.

Uczeń Paweł Chmielik II miejsce

Praca plastyczna uczennicy K. Mitura

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Uczeń Paweł Woźniak VIII miejsce

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej  im. kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”

Uczennica kl. V Emilia Ocipka zajęła I miejsce w kategorii klas IV-V

Szkoła Podstawowa w Pińczycach, woj. śląskie

Praca na temat „KL Ravensbrück – miejsce o wyjątkowo ponurej sławie…także za sprawą brutalnych i bezwzględnych strażników i strażniczek”

Uczeń kl. III BS Paweł Woźniak

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
i Kultury Regionalnej „Pokolenie”

Uczeń Paweł Woźniak ukończył z wynikiem bardzo dobrym

Towarzystwo Miłośników Braniewa – Muzeum Ziemi Braniewskiej

Uczeń Paweł Woźniak II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

Uczniowie OSW

Uczniowie i rodzice wychowanków: pani Joanna Langowska i pani Kamila Wojtas, wychowawca Domu Dziecka we Fromborku

 

Szkoła Wierna Dziedzictwu - plan działań SOSW w Braniewie

 

L.p.

Działania

Nauczyciele odpowiedzialni

Termin realizacji

Partnerzy

1

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 77 rocznicy napaści Niemiec  i  ZSRR na Polskę:

a) ścienna gazetka – IX 2016 r.  (77 Rocznica wybuchu II wojny światowej i 72 Rocznica Powstania Warszawskiego),

b) wystąpienie na apelu rozpoczynającym rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja SOSW

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016

Rodzice,

Przedstawiciele

władz

samorządowych

2

1050 – lecie chrztu Polski – podsumowanie:

a) konkurs plastyczny - „Chrzest Polski”,

b) wystawa plakatów.

Marzena Bazydło

 

Październik 2016

Rodzice

 

3

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji jubileuszu 30-lecia naszego Ośrodka:

a) akademia w Braniewskim Centrum Kultury,

b) konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla Ośrodka”.

Nauczyciele SOSW

Październik 2016

Rodzice,

sympatycy,

przedstawiciele                            władz                                              samorządowych,

emerytowani               nauczyciele                                               SOSW

4

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę:

a)  apel historyczny,

b) złożenie kwiatów, udział w powiatowych         obchodach Niepodległości,

c) udział uczniów w Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej,

d) konkurs plastyczny „portret Józefa Piłsudskiego”,

e) warsztaty plastyczne – kotyliony.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Alicja Solińska

Listopad 2016

Rodzice,

Przedstawiciele                                         Władz                     Samorządowych                                                i społeczności                                        lokalnej

 

5

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza:

a) konkurs historyczny „Historia w oczach Henryka Sienkiewicza”,

b) kino sienkiewiczowskie,

c) czytanie wybranych fragmentów powieści zawierających wątki historyczne.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Grudzień 2016

Rodzice

 

6

 Rok 2017 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego:

 a) konkurs recytatorski - „ROTA”.

 

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Styczeń 2017

Rodzice

7

Rok 2017 Rokiem  Rzeki Wisły – 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle:

a) konkurs historyczny „Zabytki, które oglądają Wisłę”

b) wystawa fotograficzna pana Marcina Gałęziewskiego pt. „Wędrówki z obiektywem. W ujściu Królowej polskich rzek”.

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Marzec  2017

Rodzice

Fotograf                                                  Marcin Gałęziewski

8

Dzień żołnierzy wyklętych:

a) uroczysty apel,

b) udział nauczycieli w biegu żołnierzy wyklętych,

c) spotkanie i rozmowa  z synem żołnierza wyklętego , prezentacja zdjęć rodzinnych.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzec 2016

Rodzice,

Kombatant                                         wojenny                                pan                                                            Lucjan                                                       Gorczyca

9

Rocznica zbrodni Katyńskiej:

a) przybliżenie tematu Zbrodni Katyńskiej przez Samorząd Uczniowski. Odczytanie apelu dla uczniów klas młodszych,

b) odszukanie Dębów Pamięci w najbliżej okolicy. Zapoznanie z postaciami zamordowanych oficerów.

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzena Bazydło

Kwiecień 2017

Rodzice,

Samorząd                                           Uczniowski

10

Święto flagi RP:

a) tydzień tematyczny w świetlicy szkolnej,

b) warsztaty plastyczne „Barwy narodowe” - flagi, kotyliony.

Wychowawca świetlicy

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Maj 2017

Wychowankowie                                         internatu   SOSW

11

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

a)  apel historyczny,

b) ulotki zawierające  najważniejsze informacje na temat uchwalenia Konstytucji ,

c) konkurs historyczny –  „Polskie konstytucje”,

d) złożenie kwiatów, udział w powiatowych obchodach rocznicowych,

e) warsztaty kotylionowe.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydlo

 Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Maj 2017

Rodzice

Samorząd                                    Uczniowski                                      Przedstawiciele                          władz                                         samorządowych

12

Apel – podsumowanie projektu historycznego „ Pamiętamy o Rocznicach”.

 

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Czerwiec 2017

Rodzice

Samorząd                                              Uczniowski

13

Udział uczniów  w konkursach historycznych:

a) konkurs przedmiotowy z historii organizowany przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty,

b) powiatowy konkurs historyczny „Jestem stąd – moje Braniewo.

Marzena Bazydło

Listopad 2016

Kwiecień 2017

 

 

Warmińsko-                                Mazurskie                                 Kuratorium                                                 Oświaty

Zespół Szkół              Budowlanych                                                     w Braniewie

Starosta                                             Braniewski pan                                         Leszek Dziąg

14

Szkolne wycieczki jedno i kilkudniowe – odwiedzanie miejsc ważnych dla przeszłości i dnia dzisiejszego naszego kraju:

a) uczestniczenie w obchodach święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie,

b) zwiedzanie Muzeum Ziemi Braniewskiej,

c) zwiedzanie klasztoru Świętej Katarzyny, spotkanie z Siostrami Katarzynkami,

d)zwiedzanie Izby Tradycji 9 BKPancernej,

e) zwiedzanie braniewskichzabytków z przewodnikiem PTTK: Bazylika Mniejsza pw. Świętej Katarzyny, Wieża Bramna, Kościół pw. Św Trójcy, Kościół pw. Św Antoniego, miejsca pamięci,

f) wycieczka do Fromborka – muzeum i planetarium Mikołaja  Kopernika,

g)wycieczka historyczna do Wilczego Szańca w Gierłoży, Stoczka Klasztornego i Świętej Lipki.

Kierownicy  i opiekunowie wycieczek

Cały rok szkolny wg planów wychowawczych

Rodzice

Przedstawiciele                                      9BKPanc.

Przewodnik                                                PTTK Czesław                                      Kozłowski

Siostra                                                   Michaela Sułek

Kustosz Jerzy                                        Milczarek

Przewodnik                                                       PTTK Czesław                                            Kozłowski

Kustosz Muzeum

we Fromborku

Przewodnik PTTK

Kazimiera Ojdym

15

Dzień Europejski. Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – V 2004 r.:

a) konkurs  plastyczny : „Polska w Unii Europejskiej” ,

b) konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,

c) relacja w Internecie na stronie SOSW .

Wychowawcy klas

zespołów terapeutycznych i nauczyciel historii

Maj 2017

Rodzice

16

„Żywe lekcje historii”:

 

 a) warsztaty w BCK w Braniewie - „Stan wojenny w moim regionie”,

 b) jubileusz 550-lecia II pokoju toruńskiego: żywa lekcja historii w Braniewskim Centrum Kultury - „Wojna 13-letnia,

c) Mikołaj Kopernik – mieszkaniec Warmii,

d) obraz świata żydowskiego w okresie II RP, który zniknął w wyniku Holocaustu,

e) 13 kwiecień – Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej

Marzena Bazydło

Październik 2016 -

Maj 2017

Kwiecień 2017

 BCK Braniewo –                                              historyk Grzegorz                                              Kapica

BCK Braniewo –                                       historyk Grzegorz                                        Kapica

Kustosz Muzeum                                                         we Fromborku

pan Dawid Zagził,                                 inspektora Delegatury                              Instytutu Pamięci                                    Narodowej w                                          Olsztynie.

17

Lekcja otwarta:

a) „75 lat od pierwszego zrzutu do okupowanej   Polski żołnierzy elitarnej formacji cichociemnych”. 

Uczeń – Paweł  Woźniak

Grudzień 2016

Uczniowie klas                                                  IV, V i VI

SP

18

Upowszechnianie czytelnictwa  – zorganizowanie cyklu zajęć w bibliotece szkolnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na temat twórczości polskich pisarzy dla dzieci - prezentowanie książek o Polsce na wystawkach w bibliotece szkolnej - udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Aleksandra Martyńska

Sylwia Gniadek

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Biblioteka                                                    Miejska w                                            Braniewie

19

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi z naszej miejscowości:

a)spotkanie z zespołem ludowym „Tęcza Warmii”,

b) spotkania w ostatni czwartek miesiąca organizowane przez Towarzystwo Miłośników Braniewa w Spichlerzu Mariackim w Braniewie,

c) Towarzystwo Miłośników Braniewa pogadanki w naszej szkole dla wychowanków  - lekcja na temat historii Braniewa „Braniewo w przedwojennej fotografii”, „Historia Żydów w Braniewie”,

d) zabytki Braniewa oczami regionalnego artysty: warsztaty plastyczne,

e) wystawa fotograficzna poświęcona historii Braniewa „Braniewo poprzez wieki”,

f) spotkanie z harcerzami Hufca ZHP w Braniewie,

g) spotkanie z siostrami Katarzynkami przebywającymi na misjach - warsztaty dla dzieci.

Marzena Bazydło

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Dorota Badowska

Anna Drozdowska

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

 

 

 

Zespół ludowy                                               „Tęcza Warmii”

 

Towarzystwo                    Miłośników                                          Braniewa: pani                                        Dorota Olbryś,                                                  pan Jarosław                                        Wójciński

 

 

 

 

Artysta malarz                                                  pan Andrzej                                          Zieliński

Miejska                               Biblioteka                                                   Publiczna

pan Czesław                                        Kozłowski

Siostra Ludmiła                                          Kolesowa z Orenburga                              w Rosji

20

Opieka nad miejscami pamięci w naszej miejscowości:

a) troska  o cmentarze  na terenie miejscowości,

b) składanie kwiatów pod tablicą z okazji świąt państwowych,

c) zwiedzanie miejsc pamięci w Braniewie.

 

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Parafie

Siostra                                                 Michaela Sułek

z wychowankami                                        SOSW

Dyrekcja SOSW                                               z uczniami

przewodnik                                                PTTK

pan Czesław                                          Kozłowski

                                                            

21

Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne:

 

a) przygotowanie i zaprezentowanie Jasełek pt. „Czar Bożego Narodzenia” i szkolnego spotkania opłatkowego,

 

b) akademia Wielkanocna,

 

c) konkurs „Wielkanocna palma”, pisanki „Jarmark Wielkanocny”

Marzena Sieniawska

Ewa Żyłaniec

Barbara Wolak

Halina Frączek

Monika Kołodziejczak

Grudzień 2016

Kwiecień 2017

Uczniowie

Rodzice

Przedstawiciele                                   Samorządu

Braniewskie                                            Centrum Kultury