„Ekologiczni na co dzień”-innowacja pedagogiczna w klasach I-III PDP w roku szkolnym 2021/2022

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU Autorski program Szkolnego Koła Wolontariatu –
„My dla Świata – zbieramy pomagamy”.

Program ukierunkowany na promocję patriotyzmu i historii w formie szkolnego koła historycznego

Kreatywne Prace Plastyczne to kolejne wyzwanie edukacyjne, do którego dołączyła nasza placówka. Głównym jego celem jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju uczniów poprzez działania plastyczne. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 – wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.