Szkoła Wierna Dziedzictwu - plan działań SOSW w Braniewie

 

L.p.

Działania

Nauczyciele odpowiedzialni

Termin realizacji

Partnerzy

1

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 77 rocznicy napaści Niemiec  i  ZSRR na Polskę:

a) ścienna gazetka – IX 2016 r.  (77 Rocznica wybuchu II wojny światowej i 72 Rocznica Powstania Warszawskiego),

b) wystąpienie na apelu rozpoczynającym rok szkolny 2016/2017

Dyrekcja SOSW

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016

Rodzice,

Przedstawiciele

władz

samorządowych

2

1050 – lecie chrztu Polski – podsumowanie:

a) konkurs plastyczny - „Chrzest Polski”,

b) wystawa plakatów.

Marzena Bazydło

 

Październik 2016

Rodzice

 

3

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji jubileuszu 30-lecia naszego Ośrodka:

a) akademia w Braniewskim Centrum Kultury,

b) konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla Ośrodka”.

Nauczyciele SOSW

Październik 2016

Rodzice,

sympatycy,

przedstawiciele                            władz                                              samorządowych,

emerytowani               nauczyciele                                               SOSW

4

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę:

a)  apel historyczny,

b) złożenie kwiatów, udział w powiatowych         obchodach Niepodległości,

c) udział uczniów w Przeglądzie Pieśni i Poezji Patriotycznej,

d) konkurs plastyczny „portret Józefa Piłsudskiego”,

e) warsztaty plastyczne – kotyliony.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Alicja Solińska

Listopad 2016

Rodzice,

Przedstawiciele                                         Władz                     Samorządowych                                                i społeczności                                        lokalnej

 

5

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza:

a) konkurs historyczny „Historia w oczach Henryka Sienkiewicza”,

b) kino sienkiewiczowskie,

c) czytanie wybranych fragmentów powieści zawierających wątki historyczne.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Grudzień 2016

Rodzice

 

6

 Rok 2017 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego:

 a) konkurs recytatorski - „ROTA”.

 

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Styczeń 2017

Rodzice

7

Rok 2017 Rokiem  Rzeki Wisły – 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle:

a) konkurs historyczny „Zabytki, które oglądają Wisłę”

b) wystawa fotograficzna pana Marcina Gałęziewskiego pt. „Wędrówki z obiektywem. W ujściu Królowej polskich rzek”.

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Marzec  2017

Rodzice

Fotograf                                                  Marcin Gałęziewski

8

Dzień żołnierzy wyklętych:

a) uroczysty apel,

b) udział nauczycieli w biegu żołnierzy wyklętych,

c) spotkanie i rozmowa  z synem żołnierza wyklętego , prezentacja zdjęć rodzinnych.

Marzena Bazydło

Mariola Wiśniewska

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzec 2016

Rodzice,

Kombatant                                         wojenny                                pan                                                            Lucjan                                                       Gorczyca

9

Rocznica zbrodni Katyńskiej:

a) przybliżenie tematu Zbrodni Katyńskiej przez Samorząd Uczniowski. Odczytanie apelu dla uczniów klas młodszych,

b) odszukanie Dębów Pamięci w najbliżej okolicy. Zapoznanie z postaciami zamordowanych oficerów.

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Marzena Bazydło

Kwiecień 2017

Rodzice,

Samorząd                                           Uczniowski

10

Święto flagi RP:

a) tydzień tematyczny w świetlicy szkolnej,

b) warsztaty plastyczne „Barwy narodowe” - flagi, kotyliony.

Wychowawca świetlicy

Marzena Bazydło

Kamila Wojtas

Maj 2017

Wychowankowie                                         internatu   SOSW

11

Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:

a)  apel historyczny,

b) ulotki zawierające  najważniejsze informacje na temat uchwalenia Konstytucji ,

c) konkurs historyczny –  „Polskie konstytucje”,

d) złożenie kwiatów, udział w powiatowych obchodach rocznicowych,

e) warsztaty kotylionowe.

Mariola Wiśniewska

Marzena Bazydlo

 Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Maj 2017

Rodzice

Samorząd                                    Uczniowski                                      Przedstawiciele                          władz                                         samorządowych

12

Apel – podsumowanie projektu historycznego „ Pamiętamy o Rocznicach”.

 

Kamila Wojtas

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Czerwiec 2017

Rodzice

Samorząd                                              Uczniowski

13

Udział uczniów  w konkursach historycznych:

a) konkurs przedmiotowy z historii organizowany przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty,

b) powiatowy konkurs historyczny „Jestem stąd – moje Braniewo.

Marzena Bazydło

Listopad 2016

Kwiecień 2017

 

 

Warmińsko-                                Mazurskie                                 Kuratorium                                                 Oświaty

Zespół Szkół              Budowlanych                                                     w Braniewie

Starosta                                             Braniewski pan                                         Leszek Dziąg

14

Szkolne wycieczki jedno i kilkudniowe – odwiedzanie miejsc ważnych dla przeszłości i dnia dzisiejszego naszego kraju:

a) uczestniczenie w obchodach święta 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie,

b) zwiedzanie Muzeum Ziemi Braniewskiej,

c) zwiedzanie klasztoru Świętej Katarzyny, spotkanie z Siostrami Katarzynkami,

d)zwiedzanie Izby Tradycji 9 BKPancernej,

e) zwiedzanie braniewskichzabytków z przewodnikiem PTTK: Bazylika Mniejsza pw. Świętej Katarzyny, Wieża Bramna, Kościół pw. Św Trójcy, Kościół pw. Św Antoniego, miejsca pamięci,

f) wycieczka do Fromborka – muzeum i planetarium Mikołaja  Kopernika,

g)wycieczka historyczna do Wilczego Szańca w Gierłoży, Stoczka Klasztornego i Świętej Lipki.

Kierownicy  i opiekunowie wycieczek

Cały rok szkolny wg planów wychowawczych

Rodzice

Przedstawiciele                                      9BKPanc.

Przewodnik                                                PTTK Czesław                                      Kozłowski

Siostra                                                   Michaela Sułek

Kustosz Jerzy                                        Milczarek

Przewodnik                                                       PTTK Czesław                                            Kozłowski

Kustosz Muzeum

we Fromborku

Przewodnik PTTK

Kazimiera Ojdym

15

Dzień Europejski. Zorganizowanie działań edukacyjnych z okazji  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – V 2004 r.:

a) konkurs  plastyczny : „Polska w Unii Europejskiej” ,

b) konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,

c) relacja w Internecie na stronie SOSW .

Wychowawcy klas

zespołów terapeutycznych i nauczyciel historii

Maj 2017

Rodzice

16

„Żywe lekcje historii”:

 

 a) warsztaty w BCK w Braniewie - „Stan wojenny w moim regionie”,

 b) jubileusz 550-lecia II pokoju toruńskiego: żywa lekcja historii w Braniewskim Centrum Kultury - „Wojna 13-letnia,

c) Mikołaj Kopernik – mieszkaniec Warmii,

d) obraz świata żydowskiego w okresie II RP, który zniknął w wyniku Holocaustu,

e) 13 kwiecień – Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej

Marzena Bazydło

Październik 2016 -

Maj 2017

Kwiecień 2017

 BCK Braniewo –                                              historyk Grzegorz                                              Kapica

BCK Braniewo –                                       historyk Grzegorz                                        Kapica

Kustosz Muzeum                                                         we Fromborku

pan Dawid Zagził,                                 inspektora Delegatury                              Instytutu Pamięci                                    Narodowej w                                          Olsztynie.

17

Lekcja otwarta:

a) „75 lat od pierwszego zrzutu do okupowanej   Polski żołnierzy elitarnej formacji cichociemnych”. 

Uczeń – Paweł  Woźniak

Grudzień 2016

Uczniowie klas                                                  IV, V i VI

SP

18

Upowszechnianie czytelnictwa  – zorganizowanie cyklu zajęć w bibliotece szkolnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej na temat twórczości polskich pisarzy dla dzieci - prezentowanie książek o Polsce na wystawkach w bibliotece szkolnej - udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Aleksandra Martyńska

Sylwia Gniadek

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Biblioteka                                                    Miejska w                                            Braniewie

19

Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi z naszej miejscowości:

a)spotkanie z zespołem ludowym „Tęcza Warmii”,

b) spotkania w ostatni czwartek miesiąca organizowane przez Towarzystwo Miłośników Braniewa w Spichlerzu Mariackim w Braniewie,

c) Towarzystwo Miłośników Braniewa pogadanki w naszej szkole dla wychowanków  - lekcja na temat historii Braniewa „Braniewo w przedwojennej fotografii”, „Historia Żydów w Braniewie”,

d) zabytki Braniewa oczami regionalnego artysty: warsztaty plastyczne,

e) wystawa fotograficzna poświęcona historii Braniewa „Braniewo poprzez wieki”,

f) spotkanie z harcerzami Hufca ZHP w Braniewie,

g) spotkanie z siostrami Katarzynkami przebywającymi na misjach - warsztaty dla dzieci.

Marzena Bazydło

Justyna Wróblewska-Trapiszczonek

Dorota Badowska

Anna Drozdowska

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

 

 

 

Zespół ludowy                                               „Tęcza Warmii”

 

Towarzystwo                    Miłośników                                          Braniewa: pani                                        Dorota Olbryś,                                                  pan Jarosław                                        Wójciński

 

 

 

 

Artysta malarz                                                  pan Andrzej                                          Zieliński

Miejska                               Biblioteka                                                   Publiczna

pan Czesław                                        Kozłowski

Siostra Ludmiła                                          Kolesowa z Orenburga                              w Rosji

20

Opieka nad miejscami pamięci w naszej miejscowości:

a) troska  o cmentarze  na terenie miejscowości,

b) składanie kwiatów pod tablicą z okazji świąt państwowych,

c) zwiedzanie miejsc pamięci w Braniewie.

 

Nauczyciele SOSW

Wrzesień 2016 – Czerwiec 2017

Parafie

Siostra                                                 Michaela Sułek

z wychowankami                                        SOSW

Dyrekcja SOSW                                               z uczniami

przewodnik                                                PTTK

pan Czesław                                          Kozłowski

                                                            

21

Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne:

 

a) przygotowanie i zaprezentowanie Jasełek pt. „Czar Bożego Narodzenia” i szkolnego spotkania opłatkowego,

 

b) akademia Wielkanocna,

 

c) konkurs „Wielkanocna palma”, pisanki „Jarmark Wielkanocny”

Marzena Sieniawska

Ewa Żyłaniec

Barbara Wolak

Halina Frączek

Monika Kołodziejczak

Grudzień 2016

Kwiecień 2017

Uczniowie

Rodzice

Przedstawiciele                                   Samorządu

Braniewskie                                            Centrum Kultury