Szanowni Państwo!
Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany przez naszą placówkę jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO).


Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
Do naszych zadań należy:
PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY.

2.4  Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie


Celem działania programu w tym priorytecie jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Stan kadrowy oraz zaplecze techniczne i merytoryczne zapewnia kompleksowość działań, a tym samym będzie odzwierciedlać interdyscyplinarny charakter świadczonych usług. Sposób realizacji zadań na lata 2022-2026 w przypadku już funkcjonujących Wiodących Ośrodków Koordynacyjno-Rehabilitacyjnych, a takim właśnie była nasza placówka, będzie kontynuowany na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017–2021.

Szanowny Rodzicu!
Możesz skorzystać z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka w ramach programu „Za życiem”.

Bezpłatna i specjalistyczna pomoc jest w zasięgu ręki:

  • oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii ręki, tyfloterapii, surdoterapii, terapii Snoezellen i inne.

Dla kogo?
Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Co musisz zrobić?

  • posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • złożyć odpowiedni wniosek w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie.

Kontakt:
tel. 55 506 53 00
uL. Moniuszki 22E
14 – 500 Braniewo