Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie w roku szkolnym 2020/2021
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2020/2021
Dyrektora SOSW w Braniewie
z dnia 31.08.2020 r.

 

1. Procedura mycia i dezynfekcji obowiązująca w gabinecie rewalidacji "hydromasaż, odnowa biologiczna"

2. Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 w gabinecie rehabilitacji
3. Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w klasie piątej szkoły podstawowej
4. Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii Covid-19
5. Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć rozwijających kreatywność obowiązujące w okresie trwania pandemii Covid-19
6. Procedury bezpieczeństwa pracy psychologa w okresie epidemii Covid-19
7. Procedura bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego w okresie epidemii Covid-19
8. Organizacja pracy podczas wyjść poza teren szkoły - orlika, boisko sportowe, basen, park, las, ścieżki greenvelo i inne w okresie epidemii Covid-19
9. Procedura dostawa i przygotowywanie posiłków
10. Procedura organizacji opieki w grupach opiekuńczo-wychowawczych (zwanych dalej internatem) w okresie pandemii wirusa Covid-19
11. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej.
12. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć hipoterapii
13. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałaniaCOVID-19 wśród uczniów w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych w gabinecie autyzmu
14. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w okresie epidemii COVID-19
15. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych (logopedia, hortiterpia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, TSR, play attention, arteterapia)
16. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Ośrodka
17. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej
18. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
19. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych
20. Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych
21. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika
22. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie
23. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych
24. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa
25. Procedura wykonywania zadań przez pracowników administracji i obsługi
26. Procedury udzielania świadczeń uczniom w gabinecie medycyny szkolnej