Spośród  214  szkół w naszym kraju nasz Ośrodek realizując przez blisko rok zadania programu zapracował na miano i certyfikat SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ.

Celem Programu było:

a. kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich;

b. upowszechnienie wiedzy – lata 1914-1922 w kraju i poza jego granicami;

c. promowanie metody harcerskiej wśród nauczycieli i uczniów;

d. upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce;

e. promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych;