Informujemy Państwa, że od roku szkolnego 2024/2025 poszarzamy ofertę kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie „Pracownik obsługi hotelowej”. Przyjmujemy uczniów w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. Zapewniamy zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i miejsca w grupach opiekuńczo-wychowawczych (internat)
Zapraszamy do kontaktu: Sekretariat : 55 506 53 00