21 października 2020 roku w Naszym Ośrodku odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego: „ Wiedza o Wielkiej Brytanii”.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkoły podstawowej, oraz branżowej szkoły .
Zawodnicy musieli rozwiązać quiz wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz uporać się z testem gramatyczno-leksykalnym. Uczniowie szkoły podstawowej mieli konkurs w innym budynku ze względu na reżim sanitarny.
Poziom uczestników był bardzo wyrównany czego im serdecznie gratulujemy, szczególne podziękowania kierujemy do Pani Moniki Kowiako oraz Pani Justyny Goulart za przygotowanie Naszych uczniów do konkursu.
W wyniku oceny prac testowych przez komisję konkursową wyłoniono zwycięzców w szkole podstawowej :

I miejsce zajął Dawid Więcierzewski VII klasa SP
II miejsce zajął Mateusz Michalak-VII klasa SP
III miejsce zajęła Aleksandra Szpak – VIII klasa SP

A zwycięzcami w szkole branżowej zostali:

I miejsce zajęła Katarzyna Mitura III klasa BS
II miejsce zajął Paweł Woźniak-III klasa BS
III miejsce Karolina Gałązka –III klasa BS

Nagrody zwycięzcom w szkole podstawowej wręczyła Dyrektor Ośrodka Pani Dorota Wiśniewska a w szkole branżowej Wicedyrektor Ośrodka Pan Jarosław Dobrowolski.
Serdecznie dziękujemy Dyrektor Ośrodka Pani Dorocie Wiśniewskiej oraz Stowarzyszeniu Oligare za pomoc w pozyskaniu nagród rzeczowych.

Monika Kowiako